Elore 1/2001, 8. vuosikerta
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1456-3010, URL: http://cc.joensuu.fi/~loristi/1_01/vak101.html
E-mail: loristi (at) cc.joensuu.fi

Lukijalle


Tieteelliset lehdet painiskelevat lähes kaikilla aloilla siinä samaisessa taloudellisessa ahdingossa kuin yliopistotkin. Lehtien tilaajakanta on vähentynyt ja akatemian ja muiden tahojen antama tuki jatkuvasti pienentynyt, vaikka tieteellisiä lehtiä pidetään yleisesti tärkeinä tieteellisen keskustelun ylläpitäjinä. Elorea taloudellinen alamäki ei niinkään vavisuta, koska painatus- ja postituskulut säästyvät verkkolehden julkaisemisessa. Verkkolehden julkaiseminen edellyttää, että lehden toimittajilla on käytössään ajan tasalla olevat laitteistot ja ohjelmistot ja taito käyttää näitä.

Lehden toimitus ja sen tekninen ylläpito vaativat myös runsaasti palkatonta talkootyötä, josta esimerkkinä voimme ylpeinä esitellä Eloren lähinumeroita: viime numeron toimittivat pääosin turkulaiset tutkijat ja nyt ruudulla olevan numeron jyväskyläläiset, Laura Aron tehdessä toimituksen pääurakan. Yhteistyö on pientä tutkimusalaa edustavan lehden julkaisemisen edellytys; yhdessä tekeminen innostaa jatkamaan lehden tekoa ja sen myötä tieteellistä keskustelua. Kiitänkin Lauraa paneutuvasta työstä Eloren hyväksi. Tässä numerossa esitellään Laura Aron johdolla pääosin jyväskyläläisten kollegojen kiinnostavia kirjoituksia; myös iso osa kirja-arvioista on jyväskyläläisopiskelijoiden harjoituskurssin antia.

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura piti syksyllä onnistuneen Ruoka-seminaarin Joensuussa. Seminaariesitelmät työstetään seuraavaksi Eloren teemanumeroksi, jota toimittaa Jyrki Pöysä Joensuusta (jyrki.poysa (at) finlit.fi). Myös muut kuin seminaariin osallistuneet ruoka-teemasta innostuneet voivat kirjoittaa lehteen. Vakiintuneen tavan mukaisesti myös teema-alueen ulkopuoliset kirjoitukset, katsaukset ja kirja-arviot ovat lehteen tervetulleita.

Seuran Kultaneito-julkaisusarjassa ilmestyi hiljattain seuran kunniajäsenen, professori Annikki Kaivola-Bregenhøjn juhlakirja, Telling, Remembering, Interpreting, Guessing, jota saa ostaa Tiedekirja-kirjakaupasta Helsingistä. Kirjasta ja muustakin seuran toiminnasta löytyy tarkempia tietoja seuran www-sivuilta (cc.joensuu.fi/~loristi/skts/).

Kalifornialaiset kollegat ovat ottaneet yhteyttä ja pyytäneet mainostamaan heidän vastaperustettua folkoristiikan ja populaarikulttuurin tutkimukseen keskittyvää verkkolehteään, Cultural Analysis. Lehden toimittajat toivovat suomalaisten kirjoittavan lehteen artikkeleita ja kirja-arvosteluita. Lehden päätoimittajana toimii JoAnn Conrad ja sen toimitusneuvoston suomalaisjäseninä ovat Pertti Anttonen Helsingistä ja Ulrika Wolf-Knuts Turusta. Heiltä voinee tiedustella asiasta tarkemmin. Lehden löytää verkosta osoitteesta socrates.berkeley.edu/~caforum/editorial.html.

Elore toivottaa verkkosisarellemme onnea ja menestystä!

Sinikka Vakimo
FL, päätoimittaja
Joensuun yliopisto, Suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitos
sinikka.vakimo (at) joensuu.fi