Elore 1/2002, 9. vuosikerta
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1456-3010, URL: http://cc.joensuu.fi/~loristi/1_02/aat102.html
E-mail: loristi (at) cc.joensuu.fi

Seuraesittelyssä Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seura

Ulla Aatsinki


Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seura (THPTS) ry. on perustettu tammikuussa 1984 Tampereella. Seuran perustaminen oli vastaus suomalaisten kasvaneeseen kiinnostukseen työväestön, työn ja työväenliikkeen historiaan ja perinteisiin. Työväestön tuntematon menneisyys oli alkanut kiinnostaa yhä useampaa yliopisto-opiskelijaa ja tutkijaa 1960–1970 ­lukujen taitteessa. Ajalle tyypilliseen tapaan näkökulma aiheeseen oli usein poliittinen. Työväen ammatillinen, sosiaalinen ja kulttuurinen menneisyys nousivat tutkimuksen kohteiksi kymmenen vuotta myöhemmin. Tutkimukset tavoittivat lukijakunnan ja vahvistivat työnväen historian harrastusta, mikä näkyi mm. paikallisten ammatti- ja puolueosastojen historiikkeina ja muistelmateoksina. Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seura perustettiin työväen historian tutkijoiden ja harrastajien sekä alalla toimivien arkistojen ja muiden laitosten väliseksi yhdyssiteeksi. Sen tehtävänä oli ja on yhä tukea ja edistää työväen historian ja perinteen tutkimusta sekä tarjota kaikille asiasta kiinnostuneille keskustelufoorumi.

Tehtävänsä seura pyrkii täyttämään eri tavoin. Perinteisin ja tunnetuin on seuran kesäseminaari, joka on järjestetty Voionmaan Opistolla vuodesta 1984 alkaen. Seminaarien teema on liittynyt aina tavalla tai toisella työväestöön ja sitä on pohdittu kaksi päivää usean eri tieteen aloja edustavien alustajien sekä yleisön voimin. Seminaarien annista on toimitettu julkaisuja Väki Voimakas ­ työväen historiaa ja perinnettä ­sarjaan, jossa on ilmestynyt 13 nidettä. Ensimmäinen julkaisu, Väki Voimakas I, julkaistiin vuonna 1985 ja se koostuu kahden ensimmäisen kesäseminaarin alustuksista, jotka käsittelivät työväen historian tutkimusta Suomessa ja suomalaisen työväestön arkea. Myöhempien seminaarien ja julkaisujen teemoina ovat olleet mm. vuosi 1918, työ ja työttömyys, työväestön asuminen, kulttuuri ja yhteiskuntapolitiikka työväestön näkökulmasta, kommunismi, ammattiinoppiminen, työväestö ja huumori ja viimeisimpänä, eli kesällä 2001, työväestö ja tunteet. Ensi kesän seminaarin aihe on Työväestö ja verkostot ja se järjestetään 19.–20.8.2002.

Opiskelijoiden opintojen tukemiseksi THPTS on järjestänyt vuodesta 1994 alkaen valtakunnallisen Graduseminaarin, jossa työväestön, työväenliikkeen tai työelämän historian ja kulttuurin alalta graduaan tekevät ja suunnittelevat opiskelijat ovat voineet keskustella töistään aihepiirin tutkijoiden kanssa. Harrastajille suunnattu Harrastajatutkijatapaaminen on järjestetty joka toinen vuosi. Sen tarkoituksena on innostaa ja ohjata historian harrastajia itsenäisessä tutkimustyössä. THPTS tekee yhteistyötä alan arkistojen ja kirjastojen kanssa mm. seminaarien ja Työväentutkimus ­lehden julkaisemisen kautta.

THPTS julkaisee myös Papers on Labour History ­sarjaa, joka koostuu pohjoismaisten työväentutkimusseurojen seminaarien ja konferenssien alustuksista. Sarjassa on ilmestynyt viisi julkaisua, joissa on tarkasteltu mm. työväenliikettä, työelämää ja työväenyhteisöjä pohjoismaisesta näkökulmasta. THPTS toimii suomalaisena yhteistyötahona alan kansainvälisessä yhteistyössä. Se on kuulunut vuodesta 1987 International Conference of Labour Historians (ITH) -järjestöön. THPTS on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (vuodesta 1989) ja Suomen Tiedekustantajien Liiton (vuodesta 1993) jäsen. Seura on edustettuna myös Työväenkulttuurin neuvottelukunnassa.

Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seurassa on 260 jäsentä. Mikäli olet kiinnostunut liittymään joukkoon, ota yhteyttä seuran sihteeriin ja ilmoita yhteystietosi. Voit myös käydä tutustumassa seuran kotisivuihin www.helsinki.fi/jarj/thpts , joilla on nähtävillä mm. vuoden tapahtumat, tiedot julkaisuista, hallituksen jäsenistä jne. Seuran puheenjohtaja on Pirjo Markkola ja sihteeri Ulla Aatsinki.

Yhteystiedot:

Ulla Aatsinki
Historiatieteen laitos
Kalevantie 4
33014 Tampereen Yliopisto
Ulla.aatsinki (at) uta.fi

p. 03-215 6543

Tervetuloa mukaan!