ELORE - A SCHOLARLY ON-LINE JOURNAL IN 
FOLKLORE  STUDIES
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1456-3010
URL:http://cc.joensuu.fi/~loristi/1_02/sis102.html
E-mail:loristi (at) cc.joensuu.fi
Numero 1 (2002)

SINIKKA VAKIMO:
Lukijalle


Artikkelit

TOUKO ISSAKAINEN:
Voiko joku ne kaikki ylöslukea?
Kohti taikuuden ja taikuudentutkimuksen tulkintaa

RIINA HAANPÄÄ:
Pukkilan Jaska ja murha

MERJA LEPPÄLAHTI:
Naurua pelissä


Katsaukset

PILLE RUNNEL & PIHLA VUORINEN:
Kenttätyönomaisia matkakokemuksia Ukrainasta

SENIHA DJIHANGIR:
Muslimit Pohjois-Karjalassa

OUTI FINGERROOS & ANNE HEIMO:
Elämän tekstejä tutkimassa
– Texts of Testimony: Autobiography, Life-Story Narrative and the Public Space -konferenssi

KAARINA KOSKI:
Beyond Texts 2001
– Beyond Texts: how Reality is Transformed into Research Material -seminaari

REELI KARIMÄKI:
Leikin aika
– Leikin aika – Lekens tid – Time to play. Neljäs pohjoismainen lasten leikkiä käsitteleväkonferenssi

ULLA AATSINKI:
Seuraesittelyssä Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seura


Kirjat

PERTTI ANTTONEN:
Marjut Anttonen: Etnopolitiikkaa Ruijassa. Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla. Helsinki: SKS. 1999.
Lassi Saressalo: Kveenit. Tutkimus erään pohjoisnorjalaisen vähemmistön identiteetistä. Helsinki: SKS. 1996.

EIJA STARK:
Taina Ukkonen: Menneisyyden tulkinta kertomalla. Muistelupuhe oman historian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina. Helsinki: SKS. 2000.

OUTI FINGERROOS:
Laura Jetsu: Kahden maailman välillä. Etnografinen tutkimus venäjänkarjalaisista hautausrituaaleista 1990-luvulla. Helsinki: SKS. 2001.

RIITTA RÄSÄNEN:
Sinikka Vakimo: Paljon kokeva, vähän näkyvä. Tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. Helsinki: SKS. 2001.

OUTI FINGERROOS:
Sinikka Vakimo: Paljon kokeva, vähän näkyvä. Tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. Helsinki: SKS. 2001.

TOUKO ISSAKAINEN:
Marcel Mauss: A General Theory of Magic. London: Routledge. 2001.