ELORE - A SCHOLARLY ON-LINE JOURNAL IN 
FOLKLORE STUDIES
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1456-3010
URL:http://cc.joensuu.fi/~loristi/1_03/sis103.html
E-mail:loristi (at) cc.joensuu.fi


Numero 1 (2003)

SINIKKA VAKIMO:
Lukijalle

Artikkelit

KAARINA KOSKI:
"Outoa tuntematonta väkeä"
Näkökulmia väkeen tuonpuoleisen edustajana

PASI ENGES:
"Keneltä sinä tämän kuulit?"
Perhe ja suku supranormaalin saamelaistradition välittäjinä

LENA MARANDER-EKLUND:
"Vi jobbade faktiskt hårt alla tre..."
Aktörerna i en förlossningsberättelse

JUKKA VIRTANEN:
Vitsi tutkimuskohteena
Huumorintutkimuksen jaakopinpainia

JARNO VÄISÄNEN:
Common-place of Common-sense
Local level arguments concerning the rightfulness of the ILO convention number 169

Katsaukset

PAULIINA LATVALA:
Kansainvälinen folkloristiikka ja kesäkoulu
Akatemiaprofessori Anna-Leena Siikalan haastattelu

PAULIINA LATVALA (ed.):
Folklore Fellows' Summer School 2002 in Finland
Personal recollections by Suzanne MacAulay, Johanna Micaela Jacobsen, Xiaohui Hu, Annamari Iranto, EzekielAlembi and Pauliina Latvala

ARBNORA DUSHI:
The Albanian Oral Tradition in Kosova

MERJA LEPPÄLAHTI:
Leikkiä keskiajalta nykypäivään

MINNA OPAS:
Seuraesittelyssä: Suomen Uskontotieteellinen Seura

Lectiot

KAI ÅBERG:
"Nää laulut kato kertoo meijän elämästä"
Tutkimus romanien laulukulttuurista Itä-Suomessa 1990-luvulla

TUULIKKI KURKI:
Heikki Meriläinen ja keskusteluja kansanperinteestä

EZEKIEL ALEMBI:
Singing and Dancing the Rhythm of Life
Oral Poetry in the Abanyole Community of Kenya

Keskustelua

JÖNS CARLSON:
Yliopistot ja tutkimuslaitokset vai vapaa ja riippumaton

Kirjat

KAARINA KOSKI:
Tuulikki Kurki: Heikki Meriläinen ja keskusteluja kansanperinteestä. SKST 880. Helsinki.SKS. 2002.

PEKKA SUUTARI:
Kai Åberg: "Nää laulut kato kertoo meijän elämästä".
Tutkimus romanien laulukulttuuristaItä-Suomessa 1990-luvulla. Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja 8. Helsinki. 2002.

OUTI FINGERROOS:
Apo, Satu: Viinan voima. Näkökulmia suomalaisten kansanomaiseen alkoholiajatteluun ja-kulttuuriin. SKST 759. Helsinki. SKS. 2001.

TEEMU TAIRA:
Merja Kinnunen & Olli Löytty (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere. Vastapaino.2002.

KIRSTI SALMI-NIKLANDER:
Satu Gröndahl (red.): Litteraturens gränsland. Invandrar- och minoritetslitteratur i nordisktperspektiv. Centrum för multietnisk forskning. Uppsala universitet. Uppsala. 2002.

TUULIKKI KURKI:
Anu Korhonen & Kirsi Tuohela (eds.): Time Frames. Negotiating Cultural History.Kulttuurihistoria I. Turku. 2002.

MERJA LEPPÄLAHTI:
Sven-Erik Klinkman (ed.): Popular Imagination. Esseys on Fantasy and Cultural Practice.Nordic Network of Folklore. Turku. 2002.

KIRSI LAURÉN:
Yrjö Sepänmaa & Liisa Heikkilä-Palo (toim.): Vesi vetää puoleensa. Ympäristöestetiikanjulkaisusarja. Maahenki Oy. Helsinki. 2002.

ANNE HEIMO:
Seppo Knuuttila (toim.): ITE rajoilla. Nykykansantaiteen vuosikirja 1. Helsinki: Maahenki.2002.
Anna Makkonen (toim.): Karheita kertomuksia. Itseoppineiden omaelämäkertoja 1800-luvunSuomesta. Helsinki: SKS. 2002.

PAULIINA LATVALA:
Kirsi Saarikangas: Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden estetiikka ja sukupuolimodernissa arkkitehtuurissa. Helsinki. SKS. 2002.

PEKKA HAKAMIES:
Natalia Baschmakoff & Maria Leinonen: Russian life in Finland 1917–1939: a local and oralhistory. Studia Slavica Finlandensia tomus XVIII. Helsinki. 2001.

JÖNS CARLSON:
Heikki Kirkinen: Termiitti vai enkeli. Ajatuksia kulttuurievoluutiosta. SKS. Helsinki. 2002.

Levyt

PEKKA SUUTARI:
Jorma Lemola & Huhtikuu Band: Anna huhtikuu. ORSONCD-1. Orson oy* HumArtkustannus. Helsinki. 2002.


Toimituskunta

 • Sinikka Vakimo, Joensuu (päätoimittaja)
 • Elina Makkonen, Joensuu(kirja-arvostelut)
 • Pekka Suutari, Joensuu(levy-arvostelut)
 • Tuulikki Kurki, Joensuu(tekninen toimitus)
 • Laura Aro, Jyväskylä
 • Outi Fingerroos, Turku
 • Anne Heimo, Turku
 • Niina Hämäläinen, Turku
 • Irma-Riitta Järvinen, Helsinki
 • Kaarina Koski, Helsinki
 • Pauliina Latvala, Helsinki
 • Anu Laukkanen, Turku
 • Jyrki Pöysä, Joensuu
 • Johanna Uotinen , Joensuu