Elore 1/2003, 10. vuosikerta
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1456-3010, URL: http://cc.joensuu.fi/~loristi/1_03/vak103.html
E-mail: loristi (at) cc.joensuu.fi

Lukijalle


Mikä aika on tämä, jolloin puhe puista on melkein rikos,
koska siinä vaietaan niin monista rikoksista...

Bertolt Brecht osasi tiivistää tunnelmia: on vaikeaa löytää motivaatiota kirjoittaa jostakin jokapäiväisestä asiasta, kuten folkloristiikka, tiede tai sen sellainen. Totisesti elämme synkkää aikaa: sodan maailmassa, jossa ihmisyyttä edelleen poljetaan.

Surua koimme jo kesällä myös omalla alallamme. Lauri Hongon ja Leea Virtasen sekä amerikkalaisen folkloristiikan ja etnomusikologian pioneerin Alan Lomaxin äkillinen menehtyminen samalla heinäkuun viikolla järkytti meitä kaikkia. Kuolemantapaukset sattuivat vielä viimekesäisen Folklore Fellows’ Summer Schoolin välittömään yhteyteen, mikä väritti kesäkoulun henkeä varsin poikkeukselliseksi.

Tässä Eloren numerossa kuullaan kaikuja tuosta kesäkoulusta paitsi joidenkin koulussa “oppilaina” olleiden kirjoittamien artikkeleiden, myös kesäkoulun johtokunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan haastattelun sekä kesäkoululaisten henkilökohtaisten muisteluiden myötä. Muistelut kertovat, kuinka kesäkoululaiset ottivat surutiedot järkyttyneinä vastaan, mutta toisaalta kuinka he muistavat yhdessäolon ja yhteisen ilonpidon tärkeinä kesäkoulun piirteinä. FF-kesäkoulu onkin ollut monille meistä ja meidän erimaalaisista kollegoistamme ainutlaatuinen kokemus, joka on kannustanut jatkamaan folkloristin kivikkoisella tiellä. Kaikki me kesäkoulun kanssa tavalla tai toisella tekemisissä olleet olemmekin varmasti yhtä mieltä siitä, että sen jatkumisen eteen kannattaa jatkossakin tehdä töitä. Käsillä olevaan lehteen kesäkouluun liittyviä kirjoituksia ovat toimittaneet erityisesti maisterit Pauliina Latvala, Kaarina Koski ja Niina Hämäläinen, mistä heille jokaiselle lämmin kiitos.

Eloressa on koettu nyt keväällä pieniä ilonhetkiäkin. Yhteiset ponnistelumme lehden eteen ovat saaneet kannustusta folkloristipiirien ulkopuolelta, kun Suomen Akatemia myönsi hiljattain pienen avustuksen Eloren toiminnan kehittämiseen. Voimme nyt hieman paremmin keskittyä lehden kehittämiseen järjestämällä toimituskunnan tapaamisia ja tehostamalla sen toimintaa sekä käynnistämällä ns. review-käytäntöön siirtymisen. Tämän onnistumiseksi kutsun kaikkia teitä alan väitelleitä ihmisiä osallistumaan talkoisiin ja ryhtymään lehden asiantuntija-arvioijaksi. Tavoitteena on, että jo seuraavan lehden numerot olisivat käyneet asiantuntija-arvioinnin läpi. Rima on korkealle asetettu, joten kaikkien ponnistusvoimaa tarvitaan!

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura piti hiljattain vuosikokouksensa. Pitkäaikaiselle esimiehellemme, prof. Pekka Hakamiehelle annettiin mahdollisuus hieman hengähtää seuran vetämisestä, kun kokous valitsi uudeksi esimiehekseen FT Jyrki Pöysän Joensuun perinnearkistosta. Pekka jatkaa edelleen seuran varaesimiehenä, joten voinemme turvautua Pekan ammattitaitoon jatkossakin. Eloren toimitus kiittää Pekkaa hänen sitkeistä ponnisteluistaan seuran ja lehden eteen ja toivottaa samalla onnea uudelle esimiehelle.

Kokouksessa suunniteltiin myös seuran tulevaa toimintaa. Päätettiin mm. järjestää kevätretki johonkin pohjoiskarjalaiseen kulttuurikohteeseen ja myös edesmenneen professori emerita Leea Virtasen elämäntyötä pohtivan muistoseminaarin järjestämisestä syksyllä sovittiin. Monenlaista yhteistä, kiinnostavaa tekemistä on siis tiedossa; tämänkertainen Elore olkoon tästä yksi etiäinen.


Sinikka Vakimo
FT, päätoimittaja
Joensuun yliopisto
sinikka.vakimo (at) joensuu.fi