Elore 1/2004, 11. vuosikerta
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1456-3010, URL: http://cc.joensuu.fi/~loristi/1_04/kal104.html
E-mail: loristi@cc.joensuu.fi

Seuraesittelyssä: Suomen Antropologinen Seura

Timo Kallinen


Ensi vuonna 30 vuotta täyttävä Suomen Antropologinen Seura ry on tieteellinen seura, joka tukee antropologisia tieteitä sekä niihin läheisesti liittyviä tutkimusaloja ja -hankkeita. Yleisemmin sen tavoitteena on edistää ihmistä, ihmisyhteisöjä ja kulttuureita koskevaa tutkimusta sekä pyrkiä myös lisäämään vieraiden kansojen ja erilaisten kulttuurien laajempaa tuntemusta ja ymmärtämistä. Seuran synty ja sen myöhempi toiminta ovat liittyneet läheisesti antropologian eriytymiseen omaksi tieteenalakseen ja oppiaineekseen maassamme.

Seuran vakiintuneita toimintamuotoja ovat luennot, jatkokoulutustilaisuudet ja seminaarit, joita on järjestetty myös yhdessä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi seura julkaisee antropologista kirjallisuutta sekä neljästi vuodessa ilmestyvää Suomen Antropologi -lehteä. Seura ylläpitää kotimaisia ja kansainvälisiä tieteellisiä yhteyksiä. Se kuuluu Tieteellisten Seurain Valtuuskuntaan sekä Suomen Tiedekustantajien Liittoon. Seura on myös IUAES:n (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences) sekä RAI:n (The Royal Anthropological Institute) jäsen. Seura pitää vähintään kolme jäsenkokouksia vuodessa, joista tärkein on joka kevät järjestettävä vuosikokous.

Merkittävin seuran säännöllisesti järjestämä luentotilaisuus on Edward Westermarck -muistoluento. Edward Westermarck (1862–1939) tunnetaan suomalaisen antropologian ja sosiologian suurena uranuurtajana. Vuodesta 1983 lähtien Suomen Antropologinen Seura on vuorovuosina suomalaisten sosiologien Westermarck-seuran kanssa järjestänyt muistoluennon, jonka pitäjiksi on kutsuttu kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita. Luennoitsijoina on kuultu sellaisia alan suuruuksia kuten esim. Marshall Sahlins, Mary Douglas ja Roy Wagner. Luennot ovat käsitelleet monia antropologian ajankohtaisia ja kiistanalaisia kysymyksiä. Kaikki luennot on julkaistu Suomen Antropologi -lehdessä ja osa niistä myös seuran julkaisemassa kirjassa Developing Anthropological Ideas: The Edward Westermarck Memorial Lectures 1983–1997 (1998).

Seuran oma lehti, Suomen Antropologi, julkaisee tieteellisiä artikkeleita, tutkimus- ja konferenssiraportteja, kirja-arvosteluja ja ajankohtaisia uutisia antropologian sekä sen lähitieteiden alueilta. Julkaisukielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Lehden sivuilla näkemyksiään ovat esitelleet suomalaisten tutkijoiden lisäksi myös ulkomaiset kirjoittajat mukaan lukien monet alan kansainväliset huiput. Tarkempia ohjeita mahdollisille kirjoittajille ja tilaajille löytyy lehden kotisivuilta osoitteesta http://www.helsinki.fi/antropologia/suomenantropologi.htm. Samoilla sivuilla on myös nähtävissä Suomen Antropologin tuoreimpien numeroiden sisällysluettelot. Lehden lisäksi seura on julkaissut myös huomattavan määrän kotimaista antropologista kirjallisuutta. Julkaisujen joukossa on monografioita, artikkelikokoelmia, oppihistorioita ja aikalaiskatsauksia sekä myös laajemmalle lukijakunnalle tarkoitettuja yleisesityksiä. Seuran uusin kirjajulkaisu on professori Matti Sarmelan teos Kohtalon lait eivät katoa: Elämää Pohjois-Thaimaan kylissä (2004), jonka toinen kustantaja on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Seuran julkaisuja voi tilata Tiedekirjan verkkokaupasta (www.tsv.fi/tiedekirja) tai ostaa suoraan myymälästä (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, p. 09-635 177).

Suomen Antropologisen Seuran jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka ovat opiskelleet antropologiaa tai sen lähitieteitä yliopistossa. Jäseniksi hyväksytään myös sellaisia korkeakoulututkinnon suorittaneita, jotka ovat kiinnostuneita antropologiasta, tai henkilöitä, joiden muu koulutus liittyy antropologiaan. Seuran jäsenmaksu on 30 euroa varsinaisilta jäseniltä ja 20 euroa opiskelijajäseniltä. Jäsenmaksu sisältää Suomen Antropologi -lehden tilauksen ja oikeuttaa hankkimaan seuran julkaisuja alennettuun hintaan.

Lisätietoja seuran toiminnasta saa verkkosivuiltamme osoitteesta http://www.helsinki.fi/antropologia/suomenantrologinenseura.htm. Samoilta sivuilta löytyy myös sähköinen jäsenanomus, jonka täyttämällä voi hakea seuran jäsenyyttä.

Suomen Antropologi
Timo Kallinen
Sihteeri
Suomen Antropologinen Seura
PL 59, 00014 Helsingin Yliopisto