Elore 1/11


SISÄLLYS

Kansilehti ja julkaisutiedot

Contents
Kun on tunteet Petja Aarnipuu 1


Saatteeksi: Folkloristit ja internet – Aave koneessa? Anne Heimo 3


Kolumni: Kiertoa verkossa Jukka Saarinen 8


Mediakulttuurin murros, YouTube ja folklore Kaarina Koski 14


Internetin keskustelufoorumit sananlaskujen kasvualustana Outi Lauhakangas 28


Bittihautakiviä ja pikselimuistomerkkejä – Kuolema- ja sururituaalien virtualisaatio internetissä Anna Haverinen 49


Abstracts 70

AJANKOHTAISTA


Meistä jäi taas jälki. Miten Vienan pakolaiset etsivät paikkaansa, kertoivat kokemastaan ja tulivat kuulluiksi 1900-luvun Suomessa Katja Hyry 72


Kuolema elävien naapurina Kaarina Koski 77

Written Cancer Narratives. An Ethnomedical Study of Cancer Patients' Thoughts, Emotions and Experiences Piret Paal 83

Kansa sairastaa, parantaa ja kertooUlla Piela 89


Typfigurer i det mytologiserande berättandet om kriget i Finland Sofie Strandén 96


Onnen maa? Pitkä 50-luku, arki, nostalgia ja museot Eerika Koskinen-Koivisto 102


Inhimillisen kulttuurin reunaehtoja tutkimassa Pilvi Hämeenaho 105


Muuttoliikettä, politiikkaa ja joululauluja Kaisa Nissi 110

KIRJA-ARVIOT

Tarinat sotahistorian muistomerkkeinä Pasi Enges 115

Maria, ensimmäinen nainen Outi Fingerroos 120

Monitieteistä lähetystyön tutkimusta Kukka Hammarström 123

Ja kerran, laulus synnyinmaa Tuija Hovi 126

Kuinka nähdä metsä puilta ja löytää neula heinäsuovasta? Tuija Hovi 131

Retkiä uskontotieteen kentille Elina Hytönen 135

Kulttuurituotannon kiemuroissa Elina Hytönen 140

Johdatus sukupuoleen ja sukupuolentutkimukseen Anne Häkkinen 144

Miesten ja naisten arki? Pilvi Hämeenaho 149

Meistä ja heistä Liisa Kaski 154

2000-Luvun näkökulmia pohjoisvienalaisen Marina Takalon matkaan runonlaulajaksi ja näkijäksi Marja-Liisa Keinänen 159

Rajojen ylityksiä rautakauden äänimaisemassa Meri Kytö 164

Fanikäytännöt leikkinä ja tyttöystekoina Anu Laukkanen 168

"Opi, perusasiat.." Outi Lehtipuro 173

Uutuuksia myötä- ja vastavirtaan Merja Leppälahti 177

Avaimia arkistojen aarteisiin Tiina Mahlamäki 181

Radikaalien, popparien ja kirjailijoiden tulkintoja kuusikymmentäluvusta Elina Makkonen 186

Siirtokarjalaisten sopeutumisen monet jatkumot Ulla Savolainen 190

Ennakkoluulottomia metodologisia sovelluksia peruskysymyksiä unohtamatta Ulla Savolainen 195

Vertaileva tutkimus kuolinitkuista Eila Stepanova 200

Media-antropologian hahmoa hakemassa Stig Söderholm 205

Viranomaistoiminta kohtaa kulttuurista erilaisuutta Salla Tuori 208