Elore 1/12

Toimitus

Tästä voit ladata koko lehden.

 

SISÄLLYS

PÄÄKIRJOITUS / LEDARE

Muutoksen tuulia
Elina Hytönen Ja Sofie Strandén-Backa

Förändringsvindar
Elina Hytönen Ja Sofie Strandén-Backa

 

SAATTEEKSI

Idästä tulleet vieraat kerronnassa, muistelussa ja maisemassa
Outi Fingerroos

 

KOLUMNI

Heikkonen on sukupolvikokemus Venäjällä
Pekka Suutari

 

ARTIKKELIT

Lapsuuden evakkomatkan monet merkitykset – kerrontastrategiat muistelukirjoituksissa
Ulla Savolainen

Ortodoksisen siirtoväen kontrolloitu sopeutuminen
Heli Kaarina Kananen

Kerrottu ja muisteltu inkerinsuomalaisten paluumuutto
Minna-Liisa Salonsaari

Pinomäen ajat – rakennettu ympäristö asukkaiden kertomana
Kirsi Niukko

Abtracts

 

KATSAUS

Tutkijan vaeltava katse menneisyyden vieraassa maassa
Kirsti Salmi-Niklander

 

AJANKOHTAISTA


Muisteltujen ja kerrottujen maisemien kerrokset
Karina Lukin


Haavit auki!
Kaarina Lukin


Näkökulmia etnografiaan – kuulumisia VII Kansatieteen päiviltä
Anne Häkkinen

Esitystutkimuksen verkosto
Helena Saarikoski


KIRJA-ARVIOT


Yleisesitys fenomenologisesta filosofiasta

Inkeri Aula


Study of Present Day Folk Poetry
Arbnora Dushi


Maahanmuuton sukupolvistuminen haastaa kieli- ja koulutuspolitiikan
Outi Fingerroos


Legends in Culture – Culture in Legends
Frog


Ja niin syntyi suomietno
Heidi Haapoja


Perinteet, fanatismit ja vapaat valinnat
Tuija Hovi


Mitä rakkaus on?
Anna Hynninen


Valkoisen intiaanin kirjava elämä
Marcus Lepola


Kahvi kulta kaunis juoma
Merja Leppälahti


Venäläinen (uus)pakanuus ja neuvostoperintö
Karina Lukin

Kertomaa suomen viime sodasta
Aila Mustamo


Kulttuurisista olemassaolon tavoista indonesiassa
Minna Opas


Kansanparannusta Pohjois-Karjalassa
Tarja Raninen-Siiskonen

Naisten housut – maailmanlopun enne vai käytännöllinen puvunparsi?
Tuija Saarinen


Kulttuuriperintö itseisarvona ilman välinearvoa
Katriina Siivonen

Avauksia häpeään
Sinikka Vakimo