[edellinen] [kansi] [seuraava]


Elektroloristi 1/1996 ISSN 1237-8593 AJA196.HTML

Ajankohtaista

Päivitetty 13.3.1996.

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran vuosikokous

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran vuosikokous pidetään
torstaina 28.3.1996 klo 17.15 alkaen Joensuun yliopiston humanistitalon salissa H3.

Esityslista


 1.   Kokouksen avaus.

 2.   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin,

     pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden 

     valinta.

 3.   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

     toteaminen.

 4.   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

 5.   Seuran tilinpäätöksen, vuosikertomuksen

     ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen.

 6.   Päätös tilinpäätöksen

     vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

     hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 7.   Seuran toimintasuunnitelman, talousarvion sekä

     jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen.

 8.   Seuran johtokunnan uusien jäsenten valinta.

 9.   Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan

     valinta.

 10.  Muut esille tulevat asiat.

 11.  Kokouksen päättäminen. 
Tervetuloa!

Vuoden 1996 jäsenmaksut

Muistithan maksaa Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran vuoden 1996 jäsenmaksun (70 mk) Postipankin tilille 800012- 70302806. Kiitos!


[edellinen] [kansi] [seuraava]