[edellinen] [kansi] [seuraava]


Elektroloristi 1/1996 ISSN 1237-8593 OHJ196.HTML

Ohjeita lukijoille ja kirjoittajille

Elektroloristi ilmestyy kahdessa muodossa: World Wide Web-sähköpostilehtenä ja paperitulosteena, joka on luettavissa ja kopioitavissa mm. Helsingin yliopiston kirjastossa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston etnologisella osastolla, Joensuun yliopiston kirjastossa sekä perinteentutkimuksen ja folkloristiikan laitoksilla. Internetissä Elektroloristin löytää osoitteesta http://www.joensuu.fi/~loristi. Viitattaessa johonkin erityiseen kohtaan lehden artikkelissa voi puuttuvan sivunumeron tilalla käyttää kappaleen järjestysnumeroa dokumentin alusta lukien (Postmodern Culture - lehden käytäntö). Järjestysnumeroa ei ole merkitty tekstiin.

Lehteen tarkoitetut kirjoitukset on toimitettava sähköisessä muodossa, mieluiten erillisellä levykkeellä. Lyhyen tekstin voi myös lähettää sähköpostitse jollekin lehden toimittajista. Tekstinkäsittelyohjelman tuottaman tiedoston ohella kirjoitus on syytä tallentaa levykkeelle dos-(ascii, *.txt) -tekstinä. Sähköisen tallenteen ohella kirjoituksesta on liitettävä mukaan myös paperituloste. Ellei kirjoittaja toisin pyydä, sijoitetaan kirjoituksen yhteyteen seuraavat tiedot: oppiarvo, toimipaikka tai kotikunta, sähköpostiosoite. Toimituksen ja kirjoittajan yhteydenpitoa varten on lisäksi tarpeen osoite ja puhelinnumero.

Verkkojulkaisussa ei voi käyttää alaviitteitä. Lisäksi on huomattava, että loppuviitteiden tulee olla osa samaa leipätekstiä. Toimituksen työtä helpottaa, jos kirjoittaja itse siirtää tekstinkäsittelyohjelman ylläpitämän loppuviitteistön osaksi tekstiään numeroimalla loppuviitteiden kohdat tekstissä ja kopioimalla viitetekstit leipätekstin loppuun.

Tavutusta ei saa käyttää. Tekstiä ei myöskään tule asemoida tabulaattori- ja sisennystoimintojen avulla. Kappaleiden välillä on tyhjä välilyönti. Sitaatit voi merkitä lainausmerkein tai kursiivilla. Myös lihavoinnin käyttö on mahdollista, sen sijaan alleviivaus on syytä vaihtaa esim. kursiiviksi. Pääotsikon ja alaotsikoiden hierarkia ilmaistaan typografisesti, ei numeroin. Käytettävissä on kolme otsikkotasoa.

Numeroon 2/1996 tarkoitettujen kirjoitusten on oltava toimittajilla 15. lokakuuta mennessä.

Toimittajien yhteystiedot

Pertti Anttonen
Kauppiaskatu 13 A 29
20100 TURKU
perantto@sara.cc.utu.fi

Laura Aro
Etnologian laitos
PL 35
40351 JYVÄSKYLÄ
aro@jyu.fi
941-854 424

Jyrki Pöysä
Folkloristiikan laitos
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
poysa@kruuna.helsinki.fi
90-191 22629

Kirsti Salmi-Niklander
Folkloristiikan laitos
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
salminik@kruuna.helsinki.fi
90-191 22632

Sinikka Vakimo
Perinteentutkimus
Joensuun yliopisto
PL 111
80101 JOENSUU
vakimo@joyl.joensuu.fi
973-151 4506


[edellinen] [kansi] [seuraava]