ELORE - A SCHOLARLY ON-LINE JOURNAL IN 
FOLKLORE STUDIES
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1456-3010
URL:http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_00/sis200.html
E-mail:loristi (at) cc.joensuu.fi


Numero 2 (2000)

SINIKKA VAKIMO:
Lukijalle

PEKKA HAKAMIES:
Jyrki ja miehen työ

SARI KANNIAINEN:
Paperille piirtyvä minä
– yksilön päiväkirjamerkintöjen, kirjeiden ja omaelämäkerran intertekstuaalisuus


Teemanumero: muistelu ja muistitieto

(toim. Anne Heimo, Anu Laukkanen ja Taina Ukkonen)

TAINA UKKONEN:
Muistitieto tutkimuksen kohteena ja aineistona

PAULIINA LATVALA:
Mikä määrittää suvun muistitiedosta kertomista?

SAARA TUOMAALA:
Poikkeava ja pelätty maalaislapsuus vuosisadan alun Suomessa
– muistelukerronnan ja köyhäinhuollon muistiinpanojen vertailua

ANNE HEIMO:
Kansallisesta murhenäytelmästä paikallishistoriaksi
– sammattilaisten muistoja vuodesta 1918

ULLA-MAIJA PELTONEN:
Kuolema sisällissodassa 1918
– muistamisen ja unohtamisen kysymyksiä

OUTI FINGERROOS:
Minä, siirtokarjalaiset ja menneet muistot
– kuolema ongelmana ja toimintakompleksina


Tiede-elämä

SIRKKA-LIISA METTOMÄKI
Seuraesittelyssä Kalevalaseura

OUTI LEHTIPURO
"Me tulemme taas kun on valtoimet veet..."

Kesän 2000 kiinnostavia kulttuuritapahtumia


Toimituskunta

 • Sinikka Vakimo, Joensuu (päätoimittaja)
 • Pertti Anttonen, Helsinki
 • Laura Aro, Jyväskylä
 • Anne Heimo, Turku
 • Tarja Kupiainen,Joensuu
 • Pauliina Latvala, Helsinki
 • Katja Laitinen, Joensuu
 • Anu Laukkanen, Turku
 • Outi Lehtipuro, Joensuu (kirja-arvostelut)
 • Jyrki Pöysä, Joensuu
 • Kirsti Salmi-Niklander, Helsinki
 • Pekka Suutari<, Joensuu (levy-arvostelut)
 • Leila Virtanen, Helsinki