Elore 2/2000, 7. vuosikerta
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1456-3010, URL: http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_00/vak200.html
E-mail: loristi (at) cc.joensuu.fi

Lukijalle


Elore ilmestyy nyt toisen kerran uudella vuosituhannella. Kuten (mahdolliselle) uuden ajan kynnykselle sopiikin, liikutaan lehden artikkeleissa ajassa: teemana on muistitietotutkimus. Artikkeleissa tarkastellaan tämän monia tieteenaloja yhdistävän tutkimussuunnan näköaloja sekä erityisesti muistitiedon moninaista käyttöä folkloristisena tutkimusaineistona. Suurin osa lehden artikkeleista on viime lokakuussa Turun yliopistossa pidetyn "Mää muistan sen koko ikäni..." - Muistitietoa tutkimassa -seminaarin satoa: kirjoittajat ovat laajentaneet seminaaripuheenvuoronsa nyt julkaistaviksi artikkeleiksi. Muistieto-teeman toimittamisesta ovat vastanneet Anne Heimo, Anu Laukkanen ja Taina Ukkonen Turun yliopistosta. Näitä turkulais-helsinkiläisiä muistitietoartikkeleita täydentää lisäksi joensuulaisen Sari Kanniaisen kirjoitus yhtä henkilöä koskevien henkilökohtaisten dokumenttien intertekstuaalisuudesta.

Lehden toimituksessa on tehty joitakin muutoksia 2000-luvulle tultaessa. Elektroloristi-Eloren ilmestymisestä pääosin yksin vastannut Jyrki Pöysä saanee hiljalleen mahdollisuuden jakaa vastuuta uusien toimittajien kanssa, kun allekirjoittanut on suostunut opettelemaan päätoimittajan tehtäviä sekä lehden tekoa alusta loppuun yhdessä seuran sihteeri Katja Laitisen kanssa. Julkaisijayhdistyksemme, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura kiittää Jyrkiä antaumuksellisesta työstä esimiehemme Pekka Hakamiehen oheisella kirjoituksella. Toivomme yhteistyön lehden teossa edelleen jatkuvan.

Lehden toimituskuntaa on täydennetty ja olemme yhdessä pohtineet lehden kehittämistä. Olemme ideoineet uusia palstoja, teemanumeroita ja aihepiirejä, joista kirjoittaminen virkistäisi folkloristien pientä tutkijakuntaa keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Äkkiseltään arvioiden tuntuu siltä, että humanistisen alan tutkijoita painaa erityisesti yliopistojen huutava rahapula, epävarma tutkimusrahoitus ja sosiaaliturva sekä akateemista maailmaa riivaava suorituspainotteisuus. Moni tutkija haikailee, koska on aikaa ajatella ja keskustella, opetella moninaisia tutkijan taitoja vaikkapa tieteellisissä seuroissa, kun nykyisin jatko-opintojaan tekeviä suorastaan jo kielletään tekemästä mitään "muuta" kuin omaa opinnäytettään? Alalle aikova joutuukin moneen kertaan pohtimaan hypätäkö jatko-opiskelijan oravanpyörään vai siirtyäkö alalle, jossa edes palkka on kutakuinkin turvattu. Tällaisessa tilanteessa arvioidaan tietysti myös folkloristiikan tutkijayhteisöä sekä henkilökohtaisena elinympäristönä että folkloristiikkaa tieteenalana. Minkälainen on tutkijayhteisön henki, minkälaista tukea aloitteleva tutkija toisilta saa? Mitä tutkimusalalla on annettavaa esimerkiksi kulttuurintutkimuksen valtavirtauksessa; mitkä ovat nykyaikaisen folkloristisen tutkimuksen päämäärät ja ideaalit ja toisaalta tutkimusalan konkreettiset käytännöt yhteiskunnassa? Ja kenellä on oikeus näitä määrittää ja arvioida? Tieteenalan identiteettipohdinnat aktuaalistunevat juuri kriisitilanteissa - moninaisten vaatimusten kokemustilanteissa kuin myös yhteiskunnallisten muutospaineiden aikoina. Onko nyt aika esittää tällaisia linjanvetoja alkavalle vuosituhannelle?

Lehden uutena palstana aloittaa muiden lähiseurojen esittelysarja, jossa Sirkka-Liisa Mettomäki esittelee Kalevalaseuran. Tulevissa numeroissa on tarkoituksena avata muitakin toistuvia, kuten kenttätyön problematiikkaa tarkastelevia palstoja. Lehden seuraavaa numeroa toimittaa pääosin Laura Aro Jyväskylästä, joten tulemme näkemään todennäköisesti juuri runsaasti kirjoituksia sikäläisestä tutkimuksesta, vaikka lehti onkin ilman teemaa. Siihen tarkoitettujen kirjoitusten jättöpäivä on 15.11. mennessä kuluvaa vuotta. Artikkeleita, kirja-arvioita, musiikkiarvioita, kenttätyöraportteja ja kaikenlaista muutakin kiinnostavaa materiaalia toivotaan tarjottavaksi joko paikallistoimittajille, Laura Arolle tai allekirjoittaneelle. Yhteystietomme löytyvät lehden etusivulta. Seuran hallituksen toiveena on lisäksi, että tutustuisit seuramme tekeillä oleviin kotisivuihin ja osallistuisit niiden tekotalkoisiin osoitteessa http://cc.joensuu.fi/~loristi/skts/. Anna myös äänesi-tekstisi kuulua sähköpostilistallamme (kansantieto (at) joensuu.fi).

Unohtumatonta matkaa muistitiedon pariin!

Sinikka Vakimo
FL, Joensuun yliopisto
Suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitos
sinikka.vakimo (at) joensuu.fi