Elore 2/2002, 9. vuosikerta
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1456-3010, URL: http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_02/vak202.html
E-mail: loristi@cc.joensuu.fi

Lukijalle


Vuoden toisen Eloren artikkelit perustuvat alustuksiin, jotka pidettiin kulttuurien tutkimuksen juridisia ja eettisiä kysymyksiä pohtineessa seminaarissa Arkistoaineiston elinkaari. Seminaari pidettiin lokakuussa 2001 Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tiloissa. Seminaarin ideoivat ja järjestivät turkulaiset folkloristit, ja SKS tuki seminaaria myös taloudellisesti. Tällainen tuki on osa SKS:n uutta tutkimuspolitiikkaa: Arkistoaineiston elinkaari -seminaarin lisäksi SKS mahdollisti tuellaan mm. helmikuisen folkloristiikan ja sen lähialojen jatkokoulutusseminaarin Mekrijärven tutkimusasemalla (ks. Elore 1/2002). Tällaisten tapahtumien tukeminen on perustunut toiveeseen siitä, että näin saataisiin SKS:n pariin nuoria tutkijoita ja lisättäisiin muutoinkin SKS:n tuntemusta. Mekrijärven seminaarissa keskusteltiinkin SKS:n, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran ja Eloren roolista osana jatko-opiskelua. Vaikka keskustelu oli antoisaa, oli se vasta avaus vuoropuhelulle, jota tulisi jatkuvasti käydä mm. yliopistojen folkloristiikan laitosten, näitä sivuavien tieteellisten seurojen ja alan keskeisten suomalaisten julkaisujen välillä. Voisimme varmasti auttaa ja tukea toinen toistamme nykyistä enemmän.

SKS:n toiminta- ja tulevaisuusstrategioita ollaan parhaillaan muotoilemassa. Ainakin edellä mainitun kaltainen, uudenlainen tutkimuksen tukemisen politiikka on otettu ilolla vastaan rahapulasta kärsivillä yliopistojen laitoksilla. SKS:n antama taloudellinen tuki todellakin mahdollistaa moninaisten yhteistyökuvioiden kehittämisen ja mielissään olemme myös panneet merkille sen, että SKS on muutoinkin aktivoitunut yhteistyön kehittämisessä. Hiljattain laitoksille tuli mm. SKS:n esittämä kutsu jatko-opiskelijatapaamiseen Helsinkiin syyskuussa. Siellä on tarkoitus ideoida eri instanssien välistä yhteistyötä ja toistensa hyödyttämistä edelleen.

Päätoimittaja on päässyt ruudulla nyt näkyvän Eloren toimitustyössä helpolla. Turkulaiset Arkistoaineiston elinkaari -seminaarin ideoijat ja organisoijat, maisterit Outi Fingerroos, Anne Heimo, Tiina Mahlamäki ja Katriina Siivonen ovat toimittaneet artikkelit sekä sisällöllisesti että teknisesti - ensimmäistä kertaa - pääosin omin voimin Jyrki Pöysän heitä aluksi ohjatessa. Kiitänkin turkulaisia hienosta työstä: Eloressa on jälleen kiinnostavia ja meitä kaikkia perinteentutkijoita koskettavia, tärkeitä puheenvuoroja.

Sinikka Vakimo
FT, päätoimittaja
Joensuun yliopisto
sinikka.vakimo@joensuu.fi