Elore 2/03, ISSN 1456-3010
Elore 2/2003, 10. vuosikerta
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1456-3010, URL: http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_03/jar203.html
E-mail:loristi@cc.joensuu.fi

Ethnologie Française -lehden Suomi-teemanumero

Irma-Riitta Järvinen


Finlande Suomi Entre l´Est et l´Ouest Ethnologie française 2003/2, Avril - Juin.

Ranskan keskeinen etnologinen sarja, Ethnologie française, julkaisee vuosittain teemanumeron, jossa esitellään jonkin maan etnologista ja folkloristista tutkimusta. Nyt tuli Suomen vuoro. Sarjan toimittajat Jean-Marie Privat ja Martine Duquesne ottivat hyvissä ajoin alkuvuodesta 2001 yhteyttä Suomen yliopistojen etnologian, folkloristiikan ja kulttuuriantropologian laitoksiin tiedustellen kiinnostusta osallistua teemanumeron tekemiseen. Kiinnostuksen ilmaisu tähän yhteistyöhön jäi paljolti tutkijoiden oman aktiivisuuden varaan. Toimittajien ajatuksena oli teemanumeron avulla luoda yhteyksiä suomalaisten ja ranskalaisten tutkijoiden välille. Tutkijoita pyydettiin ehdottamaan artikkelia omalta tutkimusalaltaan. Näistä ehdotuksista sarjan toimitus poimi ne, jotka vaikuttivat ranskankielistä lukijakuntaa ajatellen kiinnostavilta. Lisäksi toimittajat tekivät suomalaisten kulttuurintutkijoiden haastatteluja. Näin saatiin mukaan Lauri Hongon, Juha Pentikäisen ja Matti Sarmelan persoonalliset näkemykset omasta työstään ja tutkimuskohteistaan. Tutkijan muotokuvaa piirtää myös Timo J. Virtanen artikkelissaan Turun yliopiston etnologian emeritusprofessorista Ilmar Talvesta.

Artikkeleihin johdattelee Jean-Marie Privat´n esipuhe, joka antaa lukijalle peruskoordinaatit Suomesta karttoineen sekä mielikuvan Suomen pitkästä etnologisen ja folkloristisen tutkimuksen traditiosta. Varsinaisia artikkeleita on yksitoista, haastatteluja kolme, lyhyitä tietoiskuja neljä. Artikkelit on jaettu viiteen pääryhmään: etnologia, folkloristiikka, uskontotiede, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, arkistot (tässä jaksossa käsitellään itse asiassa vain SKS:n kansanrunousarkistoa); lisäksi on julkaistu bibliografiat suomalaisista alan sarjajulkaisuista (Henni Ilomäki) sekä etnologinen ja folkloristinen tutkimusbibliografia (Terttu Kaivola). Julkaisun lopussa on myös suppeahko kirjaesittelyosasto uusimmasta englannin- tai ranskankielisestä kulttuurintutkimuksen alan kirjallisuudesta. Jokaiseen artikkeliin liittyy lyhyt englannin-, saksan- ja suomenkielinen referaatti, nootit ja kirjallisuusluettelo. Anna-Maria Åströmin kirjoituksessa on lisäksi ruotsinkielinen referaatti, koska artikkeli esittelee ruotsinkielisen vähemmistökulttuurimme tutkimusta. Lehti on harvakseltaan kuvitettu mustavalkoisin kuvin. Yhtenäistä visuaalista ilmettä antaa kunkin artikkelin lopussa toistuva kuva: Jorma Purasen kolttassaamelaissarjasta "Retour imaginaire chez soi" (1992) peräisin oleva tunturikoivikko, jonka puiden rungoissa näkyvät edesmenneiden kolttasukupolvien kasvot.

Suomi-teemanumero sisältää seuraavat artikkelit ja haastattelut: Évolutions de l´ethnologie (Veikko Anttila & Pekka Leimu); Voix du Nord: Ilmar Talve (Timo J. Virtanen); Panorama de la culture populaire finlandaise (Pekka Leimu); L´ethnologie suédophone en Finlande (Anna-Maria Åström); Entretien avec Lauri Honko. Des "etudes de poésie populaire " à "l´ethnographie textuelle" (Martine Duquesne); Rêver. Étude de folkloristique contemporaine (Annikki Kaivola-Bregenhøj); "A man with a northern mind". Entretien avec Juha Pentikäinen (Jean-Marie Privat); "Juste un hobo". Heuristique et ethnographie historique (Tom Sjöblom); Être là et etre là. Au chevet de mourants (Terhi Utriainen); Des déserts d´Arabie aux fauborgs d´Helsinki (Tuula Sakaranaho); Entretiens avec Matti Sarmela. "Local" et "postlocal", les missions de l´anthropologie (Martine Duquesne); Brutalités de l´Historie et mémoire du corps (Marja-Liisa Honkasalo); Éleveurs de rennes dans la presqu´île de Kola au Xxe siècle (Jukka Pennanen); Collecte et conservation de la tradition orale (Irma-Riitta Järvinen). Kansanperinteen tallentamisen eri vaiheisiin ja metodeihin liittyviä tietoiskuja kirjoittavat Juha Nirkko (muistitietokeruut), Pekka Laaksonen (Samuli Paulaharju perinteenkerääjänä), Pasi Klemettinen (arkiston digitointihankkeet) ja Ulla Lipponen (perinteentallennus internetistä).

Ethnologie française -lehti tulee Suomessa keskeisiin alan kirjastoihin, mm. SKS:n etnologiseen kirjastoon. Irtonumeron hinta on 21 euroa. Sitä voi tilata Akateemisen kirjakaupan kautta tai suoraan seuraavasta osoitteesta: Presses Universitaires de France, 6, avenue Reille, 75685 Paris Cedex 14.

Irma-Riitta Järvinen, tutkija
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura