Elore 2/2004, 11. vuosikerta
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1456-3010, URL: http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_04/kol204.html
E-mail: loristi@cc.joensuu.fi

Seuraesittelyssä: Suomen Naistutkimuksen Seura

Marjo Kolehmainen


Suomen Naistutkimuksen Seura ry. – Sällskapet för kvinnoforskning i Finland r.f. (SUNS) on vuonna 1988 perustettu kansallinen tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi naistutkimusta. Alun perin seura perustettiin, jotta Naistutkimus-Kvinnoforskning -lehdelle saataisiin julkaisija. Lehden ensimmäinen numero ilmestyi jo ennen SUNS:n perustamiskokousta, elokuussa 1988, Tampereen Tutkijanaiset ry.:n julkaisemana. Tampereen Tutkijanaiset ry. julkaisi lehteä vielä vuoden 1988 loppuun, jolloin julkaisu siirtyi SUNS:lle. Tällä hetkellä Naistutkimus-Kvinnoforskning on maassamme alansa ainoa tieteellinen julkaisu. Siten sillä on merkittävä asema naistutkimuksessa tutkimustulosten, tiedottamisen ja mielipiteiden julkaisemisen kannalta. Kaksikielinen monitieteinen lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja julkaisee etupäässä Suomessa tehtyä naistutkimusta.

Toinen ratkaiseva seikka seuran synnyn kannalta oli halu perustaa naistutkimuksen ja naistutkijoiden etujärjestö. Seuran haluttiin vakiinnuttavan ja turvaavan naistutkimuksen ja sen opetuksen aseman yliopistoissa ja kohottavan naistutkijoiden asemaa akateemisessa yhteisössä.

Valtakunnallisesti toimivan seuran toiminnan kulmakivet ovat yhä samoja kuin perustamisajankohtana. Seura julkaisee Naistutkimus-Kvinnoforskning -aikakauslehteä ja järjestää naistutkimusaiheisia seminaareja ja kursseja, kuten vuotuiset Naistutkimuspäivät. Naistutkimuspäiviä on järjestetty seuran alkutaipaleelta lähtien: ensimmäiset järjestettiin 1989 Helsingissä. Kuluvana vuonna Naistutkimuspäivät järjestettiin Jyväskylässä 19.-20.11. otsikolla Teorian tekoja – Feministisen ajattelun voima. Naistutkimuspäivien aikana palkittiin myös suomalaisen naistutkimushistorian ensimmäinen Vuoden Naistutkimusteko.

Tällä hetkellä seuralla on noin 600 jäsentä. SUNS:n johtokunnassa ovat edustettuina kaikki maamme naistutkimusyksiköt ja -yhteisöt, Naistutkimus-Kvinnoforskning -lehti sekä opiskelijat. Seuran puheenjohtajuus kiertää eri yliopistoissa vaihtaen paikkakuntaa kahden vuoden välein. Myös lehti ja Naistutkimuspäivät kiertävät eri paikkakunnilla. Kaksivuotiskaudella 2004-2005 seura toimii Tampereella, ja puheenjohtaja on naistutkimuksen professori Päivi Korvajärvi ja sihteeri FM Marjo Kolehmainen.

SUNS tekee yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen naistutkimusyksikköjen, naistutkimuksen yliopistoverkosto HILMAn sekä opetushallinnon kanssa. Myös tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) ja erityisesti sen tutkimus- ja kehittämisjaosto ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. SUNS tekee yhteistyötä naisjärjestöjen kanssa ja on jäsenenä Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinno-organisationer i Samarbete – yhdistyksessä eli NYTKISissä. Lisäksi SUNS on jäsenenä Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa (TSV).

Kotimaisten yhteistyötahojen lisäksi SUNS toimii yhteistyössä Pohjoismaisen Ministerineuvoston alaisen naistutkimusinstituutin (Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning - NIKK) kanssa. Toinen pohjoismainen yhteistyötaho on Pohjoismainen Naistutkimusyhdistys (Nordisk förening för kvinno- och könsforskning), jonka yhteisöjäsen SUNS on. Seura osallistuu myös EU-maiden naistutkimusyhdistyksen WISE:n (Women’s International Studies Europe) toimintaan. SUNS:n sihteeri Marjo Kolehmainen toimii WISEn kansallisena yhteyshenkilönä. Lisäksi SUNS toimii tarkkailijajäsenenä niin AOIFE:n (Association of Institutions of Feminist Education and Research in Europe) kuin EWL:n (European Women’s Lobby) toiminnassa. AOIFE toimii yleiseurooppalaisen naistutkimusyhteistyön parantamiseksi. EWL on Euroopan unionin naisjärjestöjen kattojärjestö, jolla on virallinen konsultatiivinen asema EU:ssa ja jota kuullaan myös Euroopan parlamentissa.

Seuran jäsenmaksu sisältää lehtitilauksen vuodeksi liittymishetkestä eteenpäin; jäsenmaksu oli vuonna 2004 35 e, opiskelijoille vain 15 e. Tietoja jäseneksi liittymisestä sekä muusta seuran toiminnasta saa seuran verkkosivuilta osoitteesta: www.uta.fi/jarjestot/suns tai allekirjoittaneelta.

Marjo Kolehmainen, FM
Sihteeri
Suomen Naistutkimuksen Seura ry.
Naistutkimuksen laitos
33014 Tampereen yliopisto
(sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi @ uta.fi)