ELORE - A SCHOLARLY ON-LINE JOURNAL IN FOLKLORE  STUDIES
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1456-3010
URL: http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_04/sis204.html
E-mail:loristi@cc.joensuu.fi


Numero 2 (2004)

SINIKKA VAKIMO:
Pääkirjoitus: Avoimen (tiede)lehdistön ja vähän muidenkin ongelmia

ULRIKA WOLF-KNUTS:
Kolumn: Snaps och universitetspolitik


Artikkelit

TUULIKKI KURKI:
Kansanomaisuus, kirjallisuus ja merkityskytkennät Neuvosto-Karjalassa

MINNA OPAS:
Muodonmuutoksia ja näkymättömiä yhteyksiä
Yine-lasten syntymään liittyvät rajoitukset Itä-Perussa

Katsaus

ILKKA MÖNKKÖNEN:
Exeter-kirjan arvoitukset


MONINAISTA KULTTUURINTUTKIMUSTA -teemanumero

toim. Anu Laukkanen & Tiina Mahlamäki

ANU LAUKKANEN & TIINA MAHLAMÄKI:
Moninaista kulttuurien tutkimusta
Johdatusta Sukupuoli-teemanumeroon

Artikkelit

JOHANNA AHONEN:
Sukupuolittunut ruumiillisuus, puhtaus ja saastaisuus Suomen Hare Krishna -liikkeessä

TIINA MAHLAMÄKI:
Piika, taivaallintu ja agitaattoriakka
Kolme esitystä naisesta ja uskonnosta Eeva Joenpellon Lohja-sarjassa

ANNA HYNNINEN:
Toisto ja variaatio omaelämäkerrallisessa kerronnassa


Ajankohtaista

TARJA KUPIAINEN:
Lectio: Nuori nainen ja nuori mies kertovassa kansanrunossa

SENNI TIMONEN:
Lectio: Lyriikan seitsemän kieltä

MARJUT HUUSKONEN:
Lectio: Stuorra-Jovnnan jäljillä

OUTI FINGERROOS:
Lectio: Haudatut muistot. Rituaalisen kuoleman merkitykset Kannaksen muistitiedossa

ANU LAUKKANEN:
Feminististä etnografiaa verkossa
Kokemuksia suunnittelusta ja opetuksesta

AINO-MAIJA HILTUNEN:
HILMA - naistutkimuksen yliopistoverkosto

TIINA MAHLAMÄKI:
Katajatar-tutkimusverkosto

MARJO KOLEHMAINEN:
Seuraesittelyssä: Suomen Naistutkimuksen Seura

ANNE HEIMO & KATRIINA SIIVONEN:
Kongressiraportti: Among Others - SIEFin konferenssi Marseillessa

OUTI FINGERROOS & RIINA HAANPÄÄ:
Kongressiraportti: Oral History -konferenssi Roomassa


Kirjat

TIINA MAHLAMÄKI:
Kirsti Lempiäinen: Sosiologian sukupuoli

TUULIKKI KURKI:
Anne Puuronen: Rasvan tyttäret

MERJA LEPPÄLAHTI:
Irma-Riitta Järvinen: Karjalan pyhät kertomukset

KATARIINA HEIKKILÄ:
Riitta Högbacka: Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla

KATJA LAITINEN:
Kirsti Salmi-Niklander: Itsekasvatusta ja kapinaa

TERHI TORKKI:
Outi Fingerroos: Haudatut muistot

TUIJA HOVI:
Helena Saarikoski (toim.): Tanssi, tanssi. Kulttuureja, tulkintoja

MERJA LEPPÄLAHTI:
Hans-Georg Gadamer: Hermeneutiikka

SINIKKA VAKIMO:
Marjatta Saarnivaara & Erkki Vainikkala & Marjon van Delft (eds.): Writing and Research - Personal Views

ANNA HYNNINEN:
Tiina Kirss & Ene Kõresaar & Marju Lauristin (eds.): She Who Remembers Survives

ELINA MAKKONEN:
Pirjo Rautiainen: Antropologin kenttä ja työ

ARJA HEISKA:
Pekka Laaksonen & Seppo Knuuttila & Ulla Piela (toim.): Tutkijat kentällä

KAISU KORTELAINEN:
Anna-Maria Åström & Pirjo Korkiakangas & Pia Olsson (eds.): Memories of My Town

HANNA KORVELA:
Teppo Korhonen & Helena Ruotsala & Eeva Uusitalo (eds.): Making and Breaking of Borders

PASI ENGES:
Ilmo Massa & Hanna Snellman (toim.): Lappi. Maa, kansat, kulttuurit

SINIKKA VAKIMO:
Juha Nirkko & Kari Mikko Vesala (toim.): Kirjoituksia maan sydämeltä

KIRSI LAURÉN:
Yrjö Sepänmaa & Liisa Heikkilä-Palo & Virpi Kaukio (toim.): Metsään mieleni

MERJA LEPPÄLAHTI:
Kristian Blomberg & Irma Hirsjärvi & Urpo Kovala (toim.): Fantasian monet maailmat


Abstracts of refereed articles


Numeron toimittivat: