SISÄLLYS:
Kansilehti ja julkaisutiedot

Pääkirjoitus: Maailmamme on kielessä
Outi Fingerroos


Haastattelussa Aili Nenola: Tutkija ja taustavaikuttaja
Kaarina Koski

Kolumni: Muistaako kukaan, tapahtuuko mitään?
Seppo Knuuttila


Artikkelit

Vapauden merkitys lumilautailukulttuurissa
Riitta Hänninen

Dance narration and feminine mimesis in Ob-Ugrian women's dances
Inka Juslin

Multidimensional tradition - native young people and their construction of indigenousness in Brazilian Amazonia
Pirjo Kristiina Virtanen

Karjanhoitajat Mekassa: mbororojen pyhiinvaelluksen moraalitalous
Tea Virtanen

Abstracts of the refereed articles


Katsausartikkelit

Taiteilijuus ja tutkijuus tutkivassa taideprosessissa
Liisa Maria Nitovuori: Korukielioppi
Liisa-Maria Nitovuori

Romanilaulutapa ja sointi-ihanne - Romanikulttuurin sisäisiä näkökulmia
Kai Åberg

Ajankohtaista

Lectio: Tilattuja tarinoita. Etnografinen tutkimus pohjoiskarjalaisesta tietoyhteiskunnasta
Sari Tuuva-Hongisto

Lectio: Poikkitieteellinen väitöskirja intiaaninuorten elämästä
Pirjo Kristiina Virtanen

Esittelyssä: Suomalais-Ugrilainen Seura
Riho Grünthal

Esittelyssä: Suullisen perinteen tekstualisaatio ja moderni kontekstualisaatio Suomessa
Pertti Anttonen

Raportti: Minä viikinki? Viikinkiaikaisten identiteettikysymysten jäljillä Britanniassa
Joonas Ahola

Raportti: Australiassa muistitietotutkimus on "must"
Outi Fingerroos

Raportti: Tiede tuottaa kansallisuutta
Mari Hatakka

Raportti: Rajoilla ja keskuksissa
Kati Heinonen

Raportti: Folkloristit kielen, mielen ja maailman suhdetta tutkimassa
Taija Kaarlenkaski

Raportti: Folkloristit Argentiinan pampalla
Eerika Koskinen

Raportti: Refleksiivistä oppihistorian tarkastelua Tartossa
Tuulikki Kurki

Raportti: Kollektiivista muistia etsimässä
Ilona Pikkanen


Kirja-arviot

Laura-Kristiina Moilanen & Susanna Sulkunen (toim.) 2007: Aika ja identiteetti. Katsauksia yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen keskiajalta 2000-luvulle
Joonas Ahola

Sofia Sjö 2007: Spelar kön någon roll när man räddar världen? Kvinnor, kvinnligheter och messiasmyter i SF-film
Andreas Backa

Hannu Itkonen & Arto Nevala (toim.) 2007: Kuningaspelin kentät. Jalkapallo paikallisena ja globaalina ilmiönä
Mari Hatakka

Seppo Suhonen & Kai Nieminen (suom., toim.) 2006: Pekko. Setukaiseepos
Kati Heinonen

Kristin Kuutma 2006: Collaborative Representations: Interpreting the Creation of a Sámi Ethnography and a Seto Epic
Kati Heinonen

Anu Lahtinen 2006: Sopeutuvat, neuvottelevat, kapinalliset. Naiset toimijoina Flemingin sukupiirissä 1470-1620
Hilkka Helsti

Semi Purhonen & J. P. Roos (toim.) 2006: Bourdieu ja minä. Näkökulmia Pierre Bourdieun sosiologiaan
Tuija Hovi

Laura Stark & Eija Stark (toim.) 2007: Kansanomainen ajattelu
Niina Hämäläinen

Tuija Hovi 2007: Usko ja kerronta. Arkitodellisuuden narratiivinen rakentuminen uskonliikkeessä
Kaarina Koski

Anna-Leena Siikala & Jukka Siikala 2005: Return to Culture. Oral Tradition and Society in the Southern Cook Islands
Outi Lehtipuro

Tarja Kupiainen & Sinikka Vakimo (toim.) 2006: Välimatkoilla. Kysymyksiä etnisyydestä, kulttuurista ja sukupuolesta
Karoliina Ojanen

Sven-Erik Klinkmann 2006: På drömmarnas marknad. Ikoner, fantasibilder och klich?er i populärkulturen
Helena Saarikoski

Kaarina Nikunen 2005: Faniuden aika. Kolme tapausta televisio-ohjelmien faniudesta vuosituhannen taitteen Suomessa
Helena Saarikoski

Jonathan Roper 2006: English Verbal Charms
Maarit Viljakainen