ELORE 2/09


SISÄLLYS
 

Kansilehti ja julkaisutiedot

Pääkirjoitus: Huojentunein mielin
Outi Fingerroos

Haastattelussa Bo Lönnqvist: Etnologi, vastarannankiiski ja emeritusprofessori
Elina Salminen

Haastattelussa Hanna Snellman: Vilkas verkostoituja
Elina Salminen

 

Artikkelit

Vellamon kanssa ongelle – eli kuinka merenneitoa kansalliseksi kuvitellaan
Aila Viholainen

Sinne ja takaisin: lähiökenttätyöstä kaupunkietnografiaan
Anna-Maria Tapaninen

Abstracts of the refereed articles

 

Katsausartikkelit

Uusin Lönnrot-myytti ja kansanrunouden editiohistoria
Satu Apo

Keskusteleva ja esiintyvä kertoja
Annikki Kaivola-Bregenhøj

Contemporary Uses of Narrative
Ulf Palmenfelt

Semanttinen Kalevala – Kulttuurisammon taontaa
Tuomas Palonen, Jouni Hyvönen, Joeli Takala ja Eero Hyvönen

Moderni ruoka-askeesi ajan terveyseetosta rakentamassa
Anne Puuronen

 

Katsaukset

Eettisiä kysymyksiä maahanmuuttotutkimuksessa
Tuomas Martikainen

 

Ajankohtaista

Lectio: Kansanomainen moraali. Tutkimus savolaisista ja pohjalaisista uskomustarinoista
Sirkku Piispanen

Lectio: Erilaisia tapoja käyttää kylähullua. Kalkkimaan pappi aatteiden ja mentaliteettien tulkkina 1800-luvulta 2000-luvulle
Pälvi Rantala

Lectio: Varhaisnuorten seurustelu tyttöjen ja poikien
romanttisena kulttuurina

Anna Anttila

Esittely: Kulttuurintutkimuksen seura
Minna Nerg

Esittely: Vieraita idästä. Siirtokarjalaisten ja venäläisten paluumuuttajien kertomuksia kotoutumisesta
Outi Fingerroos

Raportti: Näkökulmia kulttuuriperintöön
Kukka Hammarström

Raportti: Anthropologists Reflecting Past, Present and Future
Laura Hirvi, Eerika Koskinen-Koivisto ja Kaisa Nissi

Raportti: Kerronta kutsui kesäkonferenssiin
Kirsi-Maria Hytönen ja Eerika Koskinen-Koivisto

Raportti: Pohjoismaista yhteistyötä tutkimuksen rakennuskivillä
Kirsi-Maria Hytönen ja Heli Niskanen

Raportti: Kulttuurintutkijat elämäntarinoiden äärellä
Heidi Kurvinen ja Niina Timosaari

Raportti: Työväen kirjallisen kulttuurin jäljillä
Andreas McKeough

Raportti: Villiintymistä yliopistolla?
Tuomas Pylkkö

Raportti: Kalevalaa, kerrontaa ja kertomuksia
Kati Tiitola

 

Kirja-arviot

Siivonen, Katriina 2008: Saaristoidentiteetit merkkien virtoina. Varsinaissuomalainen arki ja aluekehitystyö globalisaation murroksessa
Kukka Hammarström

Profantova, Zuzana (ed.) 2006: The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989
Anne Heimo

Lempiäinen, Kirsti & Löytty, Olli & Kinnunen, Marja (toim.) 2007: Tutkijan kirja
Outi Fingerroos

Martikainen, Tuomas & Tiilikainen, Marja (toim.) 2007: Maahanmuuttajanaiset: kotoutuminen, perhe ja työ
Outi Fingerroos

Lönnqvist, Bo 2008: Vaatteiden valtapeli. Näkymättömän kulttuurianatomia
Tuija Hovi

Lindqvist, Yrsa (toim.) 2008: Tradition och turism på Åland. At använda kulturarvet
Tuomas Hovi

Ahvenisto, Inkeri 2008: Tehdas yhdistää ja erottaa. Verlassa 1880-luvulta 1960-luvulle
Tommi-Tapio Hämäläinen

Suutala, Maria 2008: Onnellisia lehmiä ja viisaita ihmisiä. Elämää saariston luontaistaloudessa ja sen muutoksia
Taija Kaarlenkaski

Piispanen, Sirkku 2009: Kansanomainen moraali. Tutkimus savolaisista ja pohjalaisista uskomustarinoista
Kaarina Koski

Lahelma, Antti 2008: A Touch of Red: Archaeological and Ethnographic. Approaches to Interpreting Finnish Rock Paintings
Outi Lauhakangas

Gene 2009: Kullervo; Jussila, Raimo 2009: Kalevalan sanakirja; Mikkola, Inkeri 2009: Kalevala yleiskielelle käännettynä; Pottonen, Risto 2009: Kalevala suomeksi
Merja Leppälahti

Salminen, Timo 2008: Aatteen tiede. Suomalais-Ugrilainen Seura 1883–2008
Karina Lukin

Massey, Doreen 2008: Samanaikainen tila
Tiina Mahlamäki

Huttu-Hiltunen, Pekka 2008: Länsivienalainen runolaulu 1900-luvulla. Kuuden runolaulajan laulutyylin kulttuurisensitiivinen musiikkianalyysi
Elina Niiranen

Hacking, Ian 2009: Mitä sosiaalinen konstruktionismi on?
Janne Juhana Rantala

Sumpter, Caroline 2008: The Victorian Press and the Fairy Tale
Kirsti Salmi-Niklander

Ilmonen, Kaj 2007: Johan on markkinat. Kulutuksen sosiologista tarkastelua
Sari Tuuva-Hongisto