Elore 2/12

Toimitus/Redaktionen

Koko lehti/Hela tidningen

 

SISÄLLYS/INNEHÅLL

PÄÄKIRJOITUS/LEDARE

Merkittäviä tekstejä
Sofie Strandén-Backa ja Elina Hytönen

Eminenta texter
Sofie Strandén-Backa och Elina Hytönen

 

EMINENTIA

Kolumni: Eminenttiä folkloristiikkaa
Pekka Hakamies

Eminentia-luentojen taustaksi
Sinikka Vakimo

Satugenre kirjallisuudentutkimuksen ja folkloristiikan riitamaana
Satu Apo

Naiskertomus
Aili Nenola

Folkloristiikan tiedollisista hierarkioista käsitteelliseen relativismiin
Seppo Knuuttila

 

AJANKOHTAISTA/AKTUELLT

Lectio: Kansanuskontutkimus, paradigmat jag koulukunnat
Pasi Enges

Puheenvuoro: Suomenkielisten tiedekirjojen kohtaloista
Helena Saarikoski

 

ARTIKKELIT/ARTIKLAR

Tiivistelmät

Sammandrag

Abstracts

 

Erilaista etnografiaa? Kehitysvammaiset nuoret etnografisen kenttätyön osallistujina
Pia Olsson

Forskning som förstärker stereotypisering. En kritisk diskussion om forskningsetik i Riie Heikkiläs avhandling Bättre folk, bättre smak? Suomenruotsalaisten maku ja kulttuuripääoma
Sven-Erik Klinkmann

Känsla och självkännedom. Tal om känslor i intervjubaserad forskning
Camilla Kronqvist

Eläviä vainajia, muodonmuutoksia ja muita outoja tapauksia. Kansanperinne taipuu fantasiaksi
Merja Leppälahti

 

KATSAUKSET/ÖVERSIKTER

Suomalaisen sananlaskututkimuksen aikakaudet
Liisa Granbom-Herranen

Sosialistiagitaattorit villitysmatkoilla. Suullinen performanssi historiantutkimuksen kohteena
Anna Rajavuori

Känslan av ett jag. Adriana Cavarero och identitetsbegär
Sofie Strandén-Backa

Mutti ja pepu. Skandinavian metsäsuomalaisen ruoan taustaa Suomessa ja Karjalassa
Timo Leisiö

 

KONFERENSSIRAPORTIT/KONFERENSRAPPORTER

Amerikkalaiset folkloristiikan alkujäljillä
Kirsi-Maria Hytönen & Eerika Koskinen-Koivisto

Folklore and fantasy
Jakob Löfgren

 

KIRJA-ARVIOT/BOKRECENSIONER

Pyhän Urhon aidot elämät
Heidi Haapoja

Monikulttuuriset työn ja opsikelun areenat
Kukka Hammarström

Nenetsien paikkojen muuttuvat ja muuttumattomat merkitykset
Kaija Heikkinen

Näkökulmia pakolaisuuden, paikan ja identiteetin tutkimukseen
Anne Häkkinen

Finsk, svensk eller sverigefinsk? Finskheten för andra generationens finnar i Sverige
Marja-Liisa Keinänen

Pyhiä ja arkisia esineitä
Merja Leppälahti

Asiallisesti vanhoillislestadiolaisuuden asiattomuuksista
Tiina Mahlamäki

Att skriva det finlandssvenska
Lena Marander-Eklund

Työläistausta velvoittaa
Kati Mikkola

Karjalaa edestakaisin
Tarja Raninen-Siiskonen

Tangomusiikki kulttuurissa
Helena Saarikoski

Kotivarkaus naisten asemaa koskevan julkisen keskustelun sytyttäjänä
Kirsti Salmi-Niklander

Från folktro till populärkultur - övernaturliga väsen förr och idag
Sofia Sjö

Romanihistoriaa kulttuurin sisäistä näkökulmaa kunnioittamalla
Kai Åberg