Elektroloristi 2/1997, 4. vuosikerta
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1237-8593, URL: http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_97/leh297.html
E-mail: loristi@cc.joensuu.fi

Elektroloristin kirja-arvostelupalsta

Outi Lehtipuro


Kirja on humanistin perustyökalu. Taito lukea kirjoja, arvioida niitä, saada niistä olennainen irti, on myös folkloristille tärkeä, oli sitten kyse tenttikirjasta tai kirjoista, joista laatii esseitä, joita käyttää tutkimustyössään, joista inspiroituu. On osattava kysyä miten kirja on tehty, mikä on sen tarkoitus ja kohdeyleisö. Mikä on sen suhde traditioon, muihin kirjoihin. Mikä on sen aineisto? Tuoko se esiin ennen tunnistamattoman kulttuuri-ilmiön tai aineiston tai tulkitsee vanhaa uudella tavalla? Missä suhteessa se on hyvä tai huono, kiinnostava tai mitäänsanomaton? Kuka/keitä ovat tekijät, mikä on kirjan paikka heidän ajattelussaan ja tuotannossaan, tieteenalan keskustelussa.

Oma kokemukseni on, että kirjoja oppii lukemaan ja ymmärtämään parhaiten kun kertoo niistä muille. Tiedän myös, että kukaan meistä ei ehdi lukea kaikkia kirjoja, joita haluaisi: hyvä kattava arvostelutoiminta on koko tieteenalan etu. Siksi olen lupautunut vetämään Eletroloristin kirja-arvostelupalstaa.

Tavoitteeni on luoda erityisesti koko maan nuorille folkloristeille yhteinen foorumi kirjojen ympärille ja toivon, että joskus voisimme myös kokoontua kirjojen merkeissä, tapaamaan toisiamme ja puhumaan kirjoista, klassikoista ja uutuuksista, perustutkimuksesta ja tieteen popularisaatiosta, esittelystä ja arvostelusta. Vanhempiakaan ei syrjitä, mutta uskon, että muiden kirjoista kirjoittaminen on nimenomaan nuorille oivallinen starttipaikka omaan julkaisutoimintaan. Kutsumalla mukaan erityisesti nuoria kirjoittajia toivon myös, että saamme kaikkien Eletroloristin lukijoiden näkyviin folkloristien uuden sukupolven nimet ja äänen.

Mukaan pääsee kirjoittamalla. Esittelemänsä/arvostelemansa kirjan saa omakseen. Laariini on jo ilmestynyt arvosteltavaa ja kirjan voi varata ilmoittamalla siitä minulle. Toivon myös, että työhön käydään ripeästi ja arvostelu tehdään parin kolmen kuukauden sisällä kirjan saamisesta.

Arvosteltavasta teoksesta ilmoitetaan seuraavat tiedot:

Valmiit arvostelut toimitetaan tekstinä ja levykkeenä osoitteella:

Outi Lehtipuro
Rantakatu 1 A 6
80100 Joensuu
p. + fax: 013-225 349