ELEKTROLORISTI

ISSN 1237-8593

URL: http://www.joensuu.fi/~loristi/
E-mail: loristi@cc.joensuu.fi


Ohjeita kirjoittajille


Tekstit levykkeellä

Lehteen tarkoitetut kirjoitukset otetaan mieluiten vastaan erillisellä tietokonelevykkeellä ja mukaan tulisi liittää myös paperituloste tekstistä. Tekstinkäsittelyohjelman tuottaman tiedoston lisäksi kirjoitus on syytä tallentaa levykkeelle myös dos (ascii, *.txt) -muodossa. Lyhyitä viestejä voi lähettää sähköpostitse. Skannausta vaativasta kuva-aineistosta ja digitoitavasta äänimateriaalista tulee ennen aineiston lähettämistä neuvotella toimittajien kanssa.

Tiedot kirjoittajasta

Julkaisun yhteyteen liitetään seuraavat tiedot kirjoittajasta: oppiarvo, toimipaikka tai kotipaikka, sähköpostiosoite. Yhteydenpitoa varten tarvitaan lisäksi kirjoittajan puhelinnumero ja osoite.

Loppuviitteet tekstin loppuun

Tekstissä ei voi käyttää alaviitteitä. Loppuviitteiden on lisäksi oltava osana leipätekstiä, joten kirjoitusohjelman ylläpitämät viitenumerot on itse kirjoitettava tekstin sisään ja siirrettävä loppuviitteiden tekstit päätiedoston loppuun esimerkiksi otsikon "Viitteet" alle.

Ei tavutusta, ei alleviivausta

Tekstinkäsittelyohjelman tavutustoimintoa ei suositella käytettäväksi. Tekstiä ei myöskään tule asemoida tabulaattori- tai sisennystoiminnolla. Sitaatit merkitään lainausmerkein tai kursiivilla. Myös lihavointia voi tarvittaessa käyttää korostuksiin, sen sijaan alleviivauksen tilalla on syytä käyttää esimerkiksi kursiivia. Pääotsikon ja alaotsikoiden hierarkian on oltava ilmaistavissa typografisesti (ei numeroituja alaotsikoita).

Toimituksen osoite:

Elektroloristi c/o Perinteentutkimus, Joensuun yliopisto, PL 111, 80101 JOENSUU