Elektroloristi 2/1997, 4. vuosikerta
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1237-8593, URL: http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_97/ter297.html
E-mail: loristi@cc.joensuu.fi

Tintti-aiheiset fanisivut Internetissä

Mikko Teräsvirta


Miksi tarkastelin Tinttiä netissä ?

Tämän "Internet-etnografisen esseen" aiheena ovat Belgialaisen Hergén, oikealta nimeltään Georges Remin (1907-1983) luomaa maailmankuulua Tintti-sarjakuvasankaria käsittelevät niinsanotut WWW-(World Wide Web) "sitet" tai suomeksi sanottuna "kotisivut". Tintti-sarjakuvahahmo on mielestäni erittäin hyvä kohde tarkasteltavaksi, kun halutaan tutkia verkossa olevaa fanikulttuuria. Sarjakuvana Tintti on klassikko ja erittäin suuren suosion kautta maailman jo aikoja sitten saavuttanut. Hergé sai viimeiseksi jääneen Tintti-albuminsa "Tintti ja Picarot" julkaistua vuonna 1976, eikä sarjakuvan suosio näytä vähenevän - yhä uudet sukupolvet löytävät Tintti-sarjakuvat ja ihastuvat niihin. Tintti-sarjakuvista ja niiden tekijästä kirjoitetaan Benoît Peetersin (1988) mukaan enemmän, kuin kaikista muista sarjakuvista yhteensä ja Hergén kuvallista sommittelua käytetään hyväksi esimerkiksi elokuvauksen opettamisessa. Lisäksi sarjakuvan lukijakunta on todennäköisesti heterogeenisempää kuin useissa muissa suosituissa nykysarjakuvissa - ovathan Tintti-sarjakuvat huomattavan kilttejä ja konservatiivisia verrattuna moniin tällä hetkellä suosittuihin sarjoihin ja albumien lukeminen soveltuu varmasti kaikenikäisille. Lisäksi eri ikäinen lukijakunta löytää albumeista erilaisia asioita, joiden vuoksi pitää niistä.

Tintti-sarjakuvien harrastus on myös mielestäni hyvä esimerkki tyypillisestä fani-ilmiöstä. Tintti-harrastajat ovat järjestäytyneet, Tintti-sarjakuvien ympärille on kehittynyt (kallishintaista) oheistuotemyyntiä, vanhat albumit ovat keräilijöden parissa haluttuja ja niistä maksetaan suuria summia sekä lopuksi: Tintti on saanut useita yksityisiä sekä virallisetkin Internet-sivut.

Esseeni tarkoitus

Kuvailen seuraavassa omaa "kenttätyötäni" Internetissä Tintin fanisivujen jäljillä. Tarkoituksenani ei ole tehdä luetteloa Tinttiaiheisista Internet-sivuista eikä opastuskirjoitusta tiedon verkosta hakua varten. Sen sijaan yritän kuvailla seuraavassa minkälaisia sivuja aiheen tiimoilta on julkaistu ja mitä sivuilla kerrotaan. Aloittaessani havainnointiani verkossa en ollut aiemmin tutustunut Tinttiaiheisiin nettisivuihin lainkaan. Internetin käytöstä minulla oli sentään jonkin verran kokemusta aiemmin, joten osasin omasta mielestäni hyödyntää verkon mahdollisuuksia ja käyttää rutinoituneesti sieltä löytyviä palveluita. Mielestäni verkon käyttö vaatii totuttelua, esimerkiksi turhan tiedon ja huonosti tehtyjen sivujen pariin ei ole suuren tietomäärän vuoksi mielekästä jäädä tuhlaamaan aikaa, erityisesti jos haluaa suoriutua kulloisestakin hausta kohtuuajassa ja saada jotain todella hyödyllistä materiaalia luettua.

Ensimmäinen haku

Aloitan Tinttiaiheisen tiedon hakemisen luonnollisesti käyttämällä hakuohjelmaa, jollaisia Internetin käyttäjillä on monenlaisia ulottuvillaan. Tunnetuimpana ja useiden mielestä parhaana sanahakuohjelmana pidetään AltaVistaa (http://www.altavista.telia.com/fi) ja ensimmäisen hakuni tein sillä käyttämällä asiasanana sarjakuvahahmon luojaa "Herge" ja valitsemalla kieleksi suomen. Suomen kielen valitsin rajatakseni mahdollisesti ylisuurta aineistoa kohtuukokoiseksi, mikä on omasta mielestäni järkevää ainakin ensimmäisellä hakukerralla.

Kuvailen seuraavassa ensimmäistä hakuani ja sen tuloksia yksityiskohtaisesti. Haku antoi kahdeksan vastausta, jotka kaikki käyn seuraavassa yksitellen läpi.

1. http://www.sci.fi/~jussital/linkit.html
- Kotisivun linkki, joka oli vanhentunut. Ei yhteyttä minnekään.

2. http://kirjakaapeli.lib.hel.fi/aineisto/vanhat/tullsarjat.html
- Kirjakaapeliin tulleiden sarjakuva-albumien luettelo. Kyseessä ei ollut fanisivu.

3. http://www.mtv3.fi/jyrki/jyvii.htm
- "Jyrkinetin" linkki (Mtv-3:n ohjelma). En löytänyt Tintti-aihetta.

4. http://www.geo.fmi.fi/~tmakinen/index_fi.html
- "Teemun hakemistosivun" sarjakuville omistetut sivut. Suomenkielinen kuvaus Tintistä sekä linkki eteenpäin. Laadukkaat sivut.

5. http://www.matkakaleva.fi/city/bryssel.htm
- Matkatoimiston mainos Brysselistä, jossa kaksi kaupunkia koskevaa linkkiä. Toinen on ravintolaopas ja toinen Tintti-linkki, joka ei kuitenkaan toiminut.

6. http://www.pahkasika.fi/sarjis/1euro.html
- Eurooppalaisten sarjakuvien verkkomyyntiä, mahdollisuus ostaa myös Tintti-albumeja.

7. http:/www.lut.fi/~hosia/sarjakuvat.html
- Sarjakuvalinkkejä Suomeen ja muualle. Linkkejä myös Tinttiaiheisille sivuille.

8. http://www.ma.ic.ac.uk/~km/stuff/tintin/fisumm.htm
- Tintti-infoa. Englantilainen linkki, jossa osana pieni suomenkielinen esittely hahmosta.

Ensimmäisen haun tuloksista toimivia oli siis viisi osoitetta kahdeksasta. Kolmen nettiosoitteen kohdalla ei esiin tullut muuta, kuin ilmoitus sivun toimimattomuudesta. Tarkoitustani, eli Tintti-aiheisia sivuja, vastasi kolme osoitetta (kohdat 4, 7 ja 8), sillä en etsinyt sarjakuva-albumien verkkomyyntiä (kohta 6) enkä luetteloa jonkin kirjaston tai vastaavan kokoelmiin kuuluvista kirjoista (kohta 2).

Seuraavat haut

"Herge"-haun tuloksen ollessa kuitenkin kohtalaisen vaatimattoman - onhan Internetiä kutsuttu mm. tiedon valtaväyläksi - päätin tehdä lisää hakuja. Seuraava AltaVistalla tehty hakuni oli jälleen suomeksi tehty, mutta hakusanana käytin tällä kertaa sanaa "Tintti". Tällä hakusanalla alkoi vastauksia tulla jo hieman enemmän eli kokonaista kahdeksankymmentäkahdeksan kappaletta. Kun kyseessä oli näinkin suuri määrä vastauksia, en enää erittele haun tuloksia. Yritin kuitenkin käydä niitä läpi jollain tavalla järjestelmällisesti ja tuloksien perusteella epäilisin, että osoitteista olisi toimivia ollut suurinpiirtein samassa suhteessa kuin ensimmäiselläkin haulla (5/8).

AltaVistan lisäksi halusin kokeilla myös jotain suomalaista hakuohjelmaa ja päädyinkin aikaisempien hyvien kokemuksieni perusteella valitsemaan Ihmemaa (http://www.fi) -nimisen hakuohjelman ja, hakusanalla "Tintti" sivuja löytyikin 160 kpl. Suomenkielisten hakujen lisäksi tein myös joitakin englanninkielisiä hakuja AltaVistalla käyttäen hakusanoja "Herge" sekä "Tintin" - joka on Tintin nimi useimmilla kielillä, sisältäen englannin ja ranskan.

Hakusanan "tintin"-kohdalla ilmaantui hyvä esimerkki Internetin ongelmista. Suuri osa haun tuloksista koski Tintin++ -nimistä tietokoneohjelmaa ja tämä lisäsi käsiteltävän aineiston määrää huomattavasti. Lisäksi ongelmana verkkohauissa pidän sitä, että suurin osa hauissa ilmitulleista Internet-osoitteista sisältää useimmiten vain hyvin pieniä viittauksia aiheeseen, josta on etsimässä tietoja.

Mitä löysin verkosta ?

Käsittelen seuraavassa hakujen tuloksia. Aineisto jonka sain edelläkuvatuilla hauilla alkoi jo olla riittävän suuri, enkä nähnyt enää syitä useamman haun tekemiseen (En halunnut "surfailla" verkossa loputtomiin asti). Linkit joita löysin esimerkiksi yksityisten käyttäjien ei-Tintti-aiheisilta kotisivuilta alkoivat lisäksi johtaa jo sellaisille varsinaisille Tintti-sivuille, joilla olin käynyt. Aloin mielestäni saada itselleni jo jonkinlaista kuvaa Tintti-kotisivujen luonteesta.

Seuraavaksi käsittelen yksinomaan Tintille omistettuja kotisivuja. Suurin osa Tintti-aiheisista sivuista on yksityishenkilöiden tekemiä, niinsanottuja epävirallisia fanisivuja. Luonnollisesti myös virallinenkin kotisivu löytyy. Epäviralliset sivut ovat mielestäni kuitenkin usein kiintoisampia kuin viralliset ja ainakin folkloristeille ne tarjoavat kiintoisamman tutkimuskohteen. Epävirallisia sivuja on tasoltaan hyvin erilaisia, muutamasta skannatusta kuvasta ja lyhyestä tekstistä koostuvista aina useita eri aihealueita sisältäviin hyvinkin laajoihin tekeleisiin asti. Sivuja löytyi eri puolilta maailmaa, mutta suurin osa sijaitsi luonnollisesti Euroopassa, onhan Tintti puhtaasti eurooppalainen tuote ja Internet-yhteyksiä lienee täällä suhteellisesti eniten.

Mitä yhteistä Tinttisivuilla oli keskenään ?

Koska kyseessä ovat sarjakuvaan liittyvät kotisivut, kuvat näyttelevät niissä pääosaa; kaikilla sivuilla joihin tutustuin oli nähtävissä paljon kuvia Tintti-albumeista. Löysin verkosta ainakin yhden pelkkiin kuviin perustuvan Tintti-kotisivun: Tintin-Art Galleryn.

Kuvien lisäksi esiteltiin useilla sivuilla myös kirjallista puolta eli eri albumien juonia. Usein esiintyviä ovat myös eräänlaiset "Tiesitkö että...?" -tyyliset listat. Esimerkiksi "Kapteeni Haddock esiintyi ensi kerran albumissa Kultasaksinen rapu" ja "Tintin ja hänen ystäviensä käyttämä kuuraketti muistutti Saksalaisten toisessa maailmansodassa kehittelemää V2-rakettia" (kuvalla havainnollistettuna) (http://www.geo.fmi.fi/~tmakinen/cartoons/books/herge_enx.shtml).

Esittelyjä saivat myös Tintti-albumeissa esiintyvät hahmot. Kotisivut voisivat siis toimia eräänlaisena peruskurssina Tintin maailmaan tutustumisessa, jos ei ole aikaisemmin albumeita lukenut. (http://w3.restena.lu/lhce/tintin/Tintin2.html#Friends)

Tintti-albumien lisäksi esiteltävinä saattoi olla myös muita Hergén luomia sarjoja, kuten Veikko, Tette ja Jykke sekä Quick ja Flupke. Hahmojen lisäksi nettisivuilta löytyy esittelyjä muunmuuassa Tintti-sarjakuvissa esiintyvistä kuvitteellisista valtioista, kuten Syldaviasta, Borduriasta sekä San Theodorista sekä jopa niiden politiikasta.

Kotisivuilla käytetyistä kielistä olivat yleisimpiä englanti sekä luonnollisesti ranska, joka on brysseliläisen Tintin kotikieli. Muun kielisiä sivuja löytyi satunnaisesti. Internetin kotikieli tuntuu olevan kuitenkin englanti. Virallisella Tintti-kotisivulla voi useiden muiden virallisten (kaupallisten) sivujen tavoin aloittaa "surfailemisen" valitsemalla sopiva kieli.

Viralliset Tintti-kotisivut

Epävirallisten fanisivujen lisäksi "katsaukseeni" kuuluivat myös niinsanotut viralliset tai kaupalliset Tintti-aiheiset sivut. Hergén perikunnan hallitsema Hergé Foundation ylläpitää virallisia Tintti-Internet sivuja (http://www.tintin.be), joiden verkko-osoitteen päätteleminen olikin helppoa vähänkin Internetiä käyttäneelle oman domaininsa (=verkko-osoitteensa) takia. Virallisilla sivuilla oli esitelty sarjakuvasankaria aikalailla yksityisten fanisivujen tapaan. Lisäksi huomiota oli annettu myös sarjan luojalle. Ulkoasun puolesta virallisilta sivuilta paistoi läpi se, että niiden graafinen ilme oli annettu ammattilaisen suunniteltavaksi. Vaikka kaupallisilla sivuilla on saatettu käyttää palkattua ammattiväkeä niiden suunnittelussa, ei ero parhaisiin yksityisiin sivuihin verrattuna kuitenkaan ollut mitenkään erityisen silmiinpistävä.

Virallisten sivujen ensisijainen tehtävä lienee kaupallinen, eli Tintti-albumien ja oheistuotteiden myynnin edistäminen, joka tapahtuukin aika salakavalasti virallisten uutisten, harvinaisuuksien esittelyn ynnä muiden harrastajia kiinnostavien asioiden ohella. Sivuilla vieraillessani oli oheistuotteiden "myyntiosasto" kuitenkin epäkunnossa. Olisi ollut mielenkiintoista katsoa minkälaista "verkkokauppaa" Tintin tiimoilta olisi löytynyt. Virallisilla sivuilla kaupankäynti kuitenkin oli (onneksi) siististi taka-alalla, vaikka kyllähän oheistuotteiden osto kuuluu erottamattomana osana sarjakuvaharrastukseen.

Virallisten sivujen ulkopuolelta myyntiartikkeleita kuitenkin löytyi. Sarjakuva-albumeita olisi voinut tilata suomalaiselta firmalta ja lisäksi englantilainen firma mainosti Tintti-paitoja. Minkäänlaisia maksullisia Tintti-sivuja ei kuitenkaan tällä erää löytynyt.

Saiko verkosta uutta tietoa ?

Mitä Internet sitten antoi minulle, Tinttiä jo yli viisitoistavuotta ihailleelle harrastajalle ? Löysinkö jotain tietoa, josta en ollut etukäteen kuullut mitään ?

Aluksi verkkosurfailu tuntui hyvinkin hauskalta, suurin osa tiedoista joita luin oli kuitenkin minulle tuttua jo aikaisemmin lukemistani lehtiartikkeleista sekä kirjoista. Näin joitakin mielenkiintoisia vanhoja Hergén luonnoksia Tintti-albumeita varten ja ihailin esimerkiksi Syldavian kuvitteellisesta kielestä tehtyä kielioppia. Koosteisiin Kapteeni Haddockin parhaista kirouksista (http://www.interlog.com/~suzu/d_haddoc.htm) jaksan myöskin aina ihastua. Ensimmäiset tunnit verkossa Tintin parissa sujuivatkin rattoisasti, mutta monitoriin tuijottelu ja lataamisen odottelu alkavat kuitenkin ajan kuluessa hermostuttaa. Käytössäni olleen folkloristiikan laitoksen koneen nopea yhteyskään ei enää lopuksi auttanut siihen, että monitoriruudulta lukeminen ja odottelu alkoi tuntua rasittavalta, kun sitä harrastaa yhdellä kerralla liian pitkään. Runsaan kuvituksen vuoksi sarjakuva-aiheisten sivujen lukeminen on varmasti tavalliselle verkkosurfaajalle aikaavievää puuhaa, jos käytössä ei modeemin sijasta ole ISDN-yhteyttä.

Lisäksi petyin, kun en löytänyt verkosta odotuksistani huolimatta mitään fanikulttuurille tyypillisiä "vaihtoehtoisia" Tintti-juttuja kuten piloja, manipuloituja kuvia, "Vihaan Tinttiä"-sivuja tai muuta vastaavaa. Onhan sellaisia julkaistu kirjallisesti Suomessakin, esimerkiksi "Tiltti-Pariisissa" -pila-albumi ja ihmettelisin jos Internetissä ei sellaisia sivuja olisi.

Mielenkiintoisen tutkimuskohteen tämän aiheen tiimoilta tarjoaisi mielestäni se, minkälaiset ihmiset ihailevat kuvitteellista sarjakuvahahmoa niin paljon, että näkevät suurta vaivaa valmistaakseen suuritöisen kotisivun ilman mitään kaupallista pyrkimystä, vain tuodakseen ilmi sarjan erinomaisuuden ja kiintymyksensä sen kuvitteelliseen maailmaan.

Osoitteita yksityisille Tintti-sivuille:

http://www.ma.ic.ac.uk/~km/stuff/tintin/tintin.htm
- Englantilaisen Ph.D-tutkintoa suorittavan matematiikkaa tutkivan miehen tekemät kotisivut Tintistä.

http://w3.restena.lu/lhce/tintin/
- Kahden luxemburgilaisen, noin 20-vuotiaan tietokoneita harrastavan tytön tekemät Tintti-aiheiset sivut.

http:/www.du.edu/~tomills/tintin.html
- "Hergé et Tintin Le Cyber-Catalogue Complet"-linkkikokoelma Tintti- ja Hergé-aiheisiin linkkeihin. Kielinä ovat ranska ja englanti.

Lähteet

Peeters, Benoît: Tintin juhlakirja (Tintin et le monde d`Hergé). Otava 1988.

Mikko Teräsvirta, fil.yo
Helsingin yliopisto