ELORE - A SCHOLARLY ON-LINE JOURNAL IN 
FOLKLORE  STUDIES
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry., Joensuu
ISSN 1456-3010
URL:http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_99/sis299.html
E-mail:loristi@cc.joensuu.fi


Numero 2 (1999)

Artikkelit

DMITRI NESANELIS AND NADEZHDA SLEPCHINA:
Some Remarks on the History of the Field Studies in the Komi Ethnography

PASI KLEMETTINEN:
Juhana Kainulainen
Kirkkokuria ja karhunpeijaisia


Raportit ja katsaukset

SINIKKA VAKIMO (ed.):
Folklore Fellows' Summer School 1999.
Personal recollections by Sinikka, Kanaka Durga, Nasanbayar, Nino, Aaron, Laura, Marilena, Karen and Sabine

PIA PAANANEN:
Loru-Lentruutin jalanjäljillä Nurmeksessa

PASI KLEMETTINEN:
The Blair Witch Project
Raportti kauhuelokuvan oheisilmiöistä


Arvostelut

KIRSI LAURÉN:
Suon voima
Suon syvä syli. Suotarina-kirjoituskilpailun antologia. Toimittanut Arto Seppälä. Julkaisijat: Maaseudun Sivistysliitto ry, Suoseura ry ja Maahenki Oy. Kustantaja: Maahenki Oy. Jyväskylä 1999. 215 s.

MARJUT HUUSKONEN:
Kyrönjärvi - virtuaalimatkalla aikaan ja paikkaan
1935 - Matka Kyrönjärven pitäjään. CD-rom. Everscreen Mediateam, Opetushallitus ja Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 350 mk.


Toimituskunta

[Takaisin pääsivulle]

27.12.1999