”Avioliitto on nykyaikana huono liikeyritys”

Jälleenrakennusajan talous ja rakkauden mahdollisuudet Hilja Valtosen Neiti Talonmiehessä

 

Elina Arminen

 

Klikkaa artikkeliin!

Artikkelissa tarkastellaan toisen maailmansodan jälkeisen jälleenrakennuskauden niukan talouden jälkiä Hilja Valtosen vuonna 1954 ilmestyneessä viihderomaanissa Neiti Talonmies. Analyysin kohteena ovat teoksen kuvaukset työstä, toimeentulosta ja niiden suhteista luokkaan ja sukupuoleen. Tarkastelun kohteena on myös teoksen moniaineksinen rakenne: millaisen muodon kysymykset taloudesta ja toimeentulosta romaanissa saavat ja miten kerronnan ratkaisut vaikuttavat viihderomaanin konventioihin. Artikkelin keskeisimmät käsitteet ovat jälleenrakennusaika, talous, luokka ja sukupuoli.

Artikkeli osoittaa, että Valtosen teos on osallinen aikansa taloutta koskevista puhetavoista ja niistä arvoista ja päämääristä, joiden avulla Suomea tuolloin rakennettiin. Toisaalta Valtosen romaani sisältää jälkiä myös niistä ristiriidoista, jotka myöhemmin ovat peittyneet jälleenrakennusajan yhteishenkeä korostavien mielikuvien alle. Tällaisia ovat erityisesti työväenluokkaisten naisten asemaan liittyvät epäkohdat.

 

Abstract

”Marriage is bad business”: Post-war reconstruction, economy, and possibilities of love in Hilja Valtonen’s novel Neiti Talonmies

This article is concerned with how Hilja Valtonen’s entertainment novel Neiti Talonmies (Miss Caretaker, 1954) depicts the economy of everyday life in Finland during the post-war reconstruction period. The research focuses on how the representations of work, money, and livelihood intersect with those of class and gender. In addition, the article considers the structure of Valtonen’s novel, asking why the themes of economy, class, and gender take the mode of a complicated genre hybridity.

The analysis points out that Hilja Valtonen´s novel constitues part of the common discourses during the post-war period. It emphasises hard work, economy, and solidarity as means for survival. However, the novel includes also traces of contradictions with the common values of the post-war Finnish society, and pays attention to working class women’s poor position in society.

SaveSave

SaveSave