CFP: Ajatteleva maisema – Eloren teemanumero 2018

DL 2.9.2017

Kirjailija Olavi Paavolainen lanseerasi Synkän yksinpuhelun vuoden 1941 päiväkirjamerkinnöissään käsitteen ajatteleva maisema. Tällä hän tarkoitti ennen kaikkea luonnon, ympäristön ja ihmismielen vastaavuutta. Ajatteleva maisema on vuorovaikutteinen tila, jossa yhtäältä maisema vaikuttaa ihmisen ajatuksiin ja toisaalta ihmisen mielentila heijastuu maisemaan. Ajatteleva maisema on tuntevaa maisemaa; se on ihmisen toimien, toiveiden, traumojen ja kärsimysten näyttämö. Maisema saattaa siis olla yhtä hyvin kaukainen koskematon kohde kuin täynnä ihmisen jättämiä historiallisia, väkivaltaisiakin merkkejä, joita jälkipolvet tulkitsevat kukin tavallaan.

Ajatteleva maisema saa meidät aistimaan, ajattelemaan ja toimimaan mitä erilaisimmin tavoin. Ilmasto, vallitseva vuodenaika, sääolojen äkilliset muutokset kuin myös maaston muodot ja luonnon muut paikalliset ominaisuudet pensaikon rasahduksista lähtien ohjaavat meitä enemmän kuin ehkä haluamme myöntääkään. Maiseman eri elementit ja osat, kuten jäätiköt, meret, kosteikot, metsät, kalliot, vuoristot ja aavikot vaikuttavat meihin kukin tavallaan. Jokaisella niistä on näkyvän maiseman lisäksi aivan omanlaisensa tunto-, maku-, haju- ja äänimaisemansa. Moniaistinen maisema luo meissä tiedostetun lisäksi tiedostamattomia tapoja suhtautua siihen – me koemme, tunnemme ja ajattelemme maisemaa enemmän kuin tiedämmekään.

Luo maisemasi

Luo siksi oma ajatteleva maisemasi ja kirjoita meille, miten maisema merkityksellistetään sekä miten suhdetta maisemaan luodaan kerronnassa ja arkisissa käytänteissä. Kerro, minkälaisia kulttuurisia arvoja ja ihanteita maisemakäsityksiin ja -suhteeseen mielestäsi liittyy.

Voit tarjota artikkelia teemanumeroon lähettämällä tiivistelmän toimitussihteerille 2.9.2017 mennessä. Tiivistelmän pituus on noin 300 sanaa ja siitä tulee käydä ilmi mitä artikkelissa tutkitaan, mitä aineistoa käytetään lähteenä ja minkälainen näkökulma tutkijalla on. Toimitus ilmoittaa teemanumeroon hyväksytyistä artikkelitiivistelmistä kirjoittajille 22.9.2017 mennessä. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset tulee lähettää toimitussihteerille 15.1.2018 mennessä, jonka jälkeen ne käyvät läpi vertaisarvioinnin ja toimitusprosessin.

Eloren teemanumeron toimittavat ja tiedusteluihin vastaavat Riina Haanpää (riihaa@utu.fi) ja Simo Laakkonen (simo.laakkonen@utu.fi).