CFP 1/2017 teemanumero: Muutoksen mahdollisuus?

Kutsumme Eloren kevään numeroon artikkeleita ja katsauksia sekä muita tekstejä aiheella ”muutoksen mahdollisuus”.

Teemanumerossa pohditaan mahdollisuuksia ja muutosta, toivoa ja selviytymistä. Halutessasi myös utopioita tai dystopioita!

Teemaa voi lähestyä monesta näkökulmasta, esimerkiksi omakohtaisesta tutkimuksen tekemisen motivaatiosta:

Miten ajattelet tutkimuksesi edistävän parempaa maailmaa – vai ajatteletko?
Miksi tiedettä tehdään? Onko sen perimmäinen tarkoitus unohtunut?
Miten tieteellä voidaan vaikuttaa – hyvässä ja pahassa?
Mihin ongelmiin tutkimuksen pitäisi reagoida?
Mitä ja millaista tieteen tai sen tekemisen pitäisi olla, miten ihmiset tekevät tiedettä arjessaan? Tai miten tieteestä tehdään arkea?

Toisaalta esimerkiksi kulttuurintutkimuksen paikka kriittisenä tieteenä ja teoriana, jonka vahvuutena on monitieteisyys, mahdollistaa myös muutoksen tieteessä ja ehkä myös maailmassa. Vai mahdollistaako? Perinteentutkimuksen potentiaali on myös kyseenalaistaa vaihtoehdottomuutta, tietynlaista valtavirtaistavaa ”tervettä järkeä” – millä tavoin? Vai onko se sittenkään sitä? Myös historialliset näkökulmat muutoksen mahdollisuuteen ovat erittäin tervetulleita.

Voit lähestyä teemaa siis autoetnografisesti, oman tutkimuksesi tekemisen lähtökohdasta, mutta myös tutkimuskohteesi kannalta.

Toivomme teemanumeroon myös keskustelua ja artikkelimuotoa kevyempiä puheenvuoroja, älä siis epäröi tarjota esimerkiksi pamflettia muutoksen mahdollisuuden teemalla.

Artikkelikäsikirjoitukset lähetetään 15.1. 2017 ja muut tekstit 15.3.2017 mennessä. Artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin.

Julkaistavaksi tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään teematoimittajille, jyrki.poysa@uef.fi ja tiina.seppa@uef.fi.