CFP på svenska

Tidskriften Elore utkommer regelbundet två gånger om året. Det nummer som utkommer på försommaren har ett givet tema, medan höstens nummer är öppet.

Deadline för höstens artikelmanuskripten är den 15.8, och tidskriften utkommer i december. Se tidtabell för övriga viktiga datum.Vi tar också gärna emot kortare översiktsartiklar om bland annat aktuella vetenskapliga diskussioner och begrepp. Dessa översiktsartiklar genomgår inte refereegranskning. Elore publicerar även traditionsvetenskapliga lectio praecursoria.

Elore publicerar vetenskapliga artiklar, översiktsartiklar och andra inlägg på i huvudsak finska och svenska från ämnesområdet traditionsvetenskap och andra närliggande vetenskapsområden.

Tidskriften använder sig av ett peer review-system med två refereegranskare för varje artikel.