CFP suomeksi

Eloren artikkelikutsukäytäntö on muuttunut aiemmasta siten, että emme tee syksyn numeroiden osalta artikkelien esivalintaa abstraktien perusteella, vaan pyydämme kirjoittajia lähettämään valmiit artikkelikäsikirjoitukset toimitussihteerille 15.8. mennessä. Mikäli kuitenkin olet epävarma aiheesi tai käsittelytapasi soveltumisesta Eloreen, voit tiedustella sitä ennakkoon lähettämällä artikkelistasi synopsiksen toimitussihteerille. Kerro LYHYESTI artikkelin tutkimusongelma, sen tausta(t) ja merkitys, tutkimuksen aineisto, keruun ja analyysin menetelmät sekä mahdollisesti alustavia tuloksia. Kerro myös lyhyesti itsestäsi: kuka olet, mikä on oppiarvosi ja taustaorganisaatiosi.

Yleistä

Elore julkaisee perinteentutkimuksen ja sen lähialojen kannalta kiinnostavia tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia. Artikkelin käsikirjoitus lähetetään toimitussihteerille sähköpostin liitetiedostona (rtf, doc, docx; ei pdf-tiedostoja). Tarkista kevään ja syksyn numeroiden julkaisuaikataulu.

Eloren toimitus painottaa, että käsikirjoitusten on oltava mahdollisimman valmiita, sillä toimitus tekee alustavan päätöksen vertaisarviointiin lähetettävistä teksteistä niiden perusteella.

Mikäli olet epävarma aiheesi tai sen käsittelytavan soveltumisesta Eloren julkaisuprofiiliin, voit tiedustella sitä toimitukselta lähettämällä artikkelisi synopsiksen tai tiivistelmän Eloren päätoimittajille. Kerro synopsiksessa / tiivistelmässä LYHYESTI artikkelin tutkimusongelma, sen tausta(t) ja merkitys, tutkimuksen aineisto, keruun ja analyysin menetelmät sekä mahdollisesti alustavia tuloksia. Kerro myös lyhyesti itsestäsi: kuka olet, mikä on oppiarvosi ja mikä on taustaorganisaatiosi.

Teemanumerot

Eloren kevään numerot ovat usein teemanumeroita, joista tiedotetaan erikseen kirjoituskutsulla. Jos haluat kirjoittaa teemanumeroon, lähetä noin liuskan mittainen abstrakti artikkelistasi toimitussihteerille. Abstraktien perusteella teemanumeron toimitus tekee yhdessä päätoimittajien kanssa alustavan artikkelien valinnan, mutta päätös vertaisarviointiin lähetettävistä artikkeleista tehdään toimituksessa kokonaisten käsikirjoitusten perusteella. Lopullisten julkaisupäätöksen tekemisessä käytetään apuna refereelausuntoja.

Julkaistavaksi tarjottavassa käsikirjoituksessa noudatetaan Eloren teknisen muotoilun ohjeita. Tarjottavan käsikirjoituksen tulee olla aiemmin julkaisematon, eikä se saa olla samaan aikaan ehdolla julkaistavaksi muilla julkaisufoorumeilla.