Elore 1/2014

Pääkirjoitus

20 vuotta lehden punontaa
Karina Lukin

Haastattelut

Jyrki Pöysä: Elore 20 vuotta!
Tiina Seppä

Seppo Knuuttila: Oma näkökulma vahvistuu ja uusi itää tieteiden välimaastossa
Eerika Koskinen-Koivisto 

Saatteeksi

Vähemmistöt, marginaalit ja keskiöt
Karina Lukin

Kolumni

Vammaisten laitoshistorioista kohti kansalaisuutta
Antti Teittinen

Artikkelit

Abstracts in English

Viron Inkerin tanssit – Kadrelia, kasatškahia ja Viron veräjää
Juha-Matti Aronen

Osynligt förtryck och vita kroppar. Förhandlingar kring judiskhet i Sverige
Susanne Nylund Skog

”Yks ja ainoa hautaan saakka”. Merimiestatuoinnin ritualistiset ja sosiaaliset ulottuvuudet muistelukerronnassa
Jari Ruotsalainen

Katsaus

Eteläistä saamentutkimusta
Karina Lukin

Ajankohtaista

Lectio Kati Kallio: Laulamisen tapoja. Esitysareena, rekisteri ja paikallinen laji länsi-inkeriläisessä kalevalamittaisessa runossa

Lectio Erkka Pehkonen: Luovan yksilön kirjoittaen kerrottu sotakokemus etnologisen suurennuslasin alla 

Seminaariraportti: Kumman äärellä
Kaarina Koski

Seminaariraportti: Performatiivista kulttuuria ja poliittisia performansseja
Anna Rajavuori

Konferenssiraportti: Suuri ja mahtava AFS
Heidi Haapoja

Hanke-esittely: Kaupunkiköyhyyden tutkimusta Etiopiassa ja Tansaniassa
Laura Stark & Tiina-Riitta Lappi

Kirja-arviot

Vaihtoehtoja etnisyyden ja diasporan käsitteille
Brubaker, Rogers 2013: Etnisyys ilman ryhmiä.
Outi Fingerroos

Kulttuuriperintöprosesseja tavoittamassa
Tuomi-Nikula, Outi, Haanpää, Riina & Kivilaakso, Aura (toim.) 2013: Mitä on kulttuuriperintö?
Heidi Haapoja

Kansakuntien, aitojen ihmisten ja perinteen vuosisata
Baycroft, Timothy & Hopkin, Davis (eds.) 2012: Folklore and Nationalism in Europe During the Long Nineteenth Century.
Heidi Haapoja

Narratiivin retket
Hyvärinen, Matti, Hatavara, Mari & Hydén, Lars-Christer (eds.) 2013: The Travelling Concept of Narrative.
Tuija Hovi

Esikristillisestä villistä miehestä kristityksi pyhimykseksi
Bergholm, Alexandra 2012: From Shaman to Saint: Interpretive strategies in the study of Buile Shuibhne.
Elina Hytönen-Ng

Pohjoisen myyttiset diskurssit
Frog, Siikala, Anna-Leena & Stepanova, Eila (toim.) 2012: Mythic Discourses: Studies in Uralic Tradition.
Elina Hytönen-Ng

Itämainen tanssi, performatiivisuus ja liikkuvat erot
Laukkanen, Anu 2012: Liikuttavat erot. Etnografisia kohtaamisia itämaisessa tanssissa.
Inka Juslin

Perinteentutkimuksen näkökulma uskonnollisista yhteisöistä irtautuneiden kokemuksiin ja kertomuksiin
Timonen, Jukka 2013: Todellisuudesta toiseen. Identiteetin rakentuminen uskonnollisista yhteisöistä irtautuneiden elämänkertomuksissa.
Eerika Koskinen-Koivisto

Kansankirjoittajat osana kirjallistumisen prosesseja
Laitinen, Lea & Mikkola, Kati (toim.) 2013: Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa.
Tuulikki Kurki

Karjala, mitä ja missä?
Suutari, Pekka (toim.) 2013: Karjala-kuvaa rakentamassa.
Merja Leppälahti

Ruotsin perinnetieteiden historiaa
Palmenfelt, Ulf (toim.) 2013: Mellan nation och tradition. Idéströmningar i 1800-talets insamlingar av folklore. Föredrag från ett symposium i Visby 27-28 september 2011.
Karina Lukin

Maailman sinisin taivas
Anu Koivunen (toim.) 2012: Maailman paras maa.
Tiina Mahlamaki

Mä taimi olen sun tarhassas
Johanna Hurtig 2013: Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta.
Tiina Mahlamaki

Arjen poliittinen kulttuuri
Latvala, Pauliina 2013: Kerrottu politiikka. Muistitietotutkimus arjen poliittisesta kulttuurista.
Tuija Saarinen

Kansanelämän piirteitä, paikkoja ja menetelmiä
Hovi, Tuomas, Hänninen, Kirsi,  Leppälahti, Merja & Vasenkari, Maria (toim.) 2013: Viisas matkassa, vara laukussa. Näkökulmia kansanperinteen tutkimukseen.
Tuija Saarinen

Syntymä maailmojen yhdistäjänä
Saarimäki, Pasi, Hytönen, Kirsi-Maria & Niskanen, Heli (toim.) 2012: Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään.
Ulla Savolainen

Tärkeä tutkimus näkövammaisten historiasta
Huuskonen, Kari 2013: Pimeyden puolelta. Modernisaation kokemukset näkövammaisten kerrontayhteisössä.
Eija Stark