Elore 1/2016, vol. 23: Hulluus

Pääkirjoitus 

Vapauden kaipuusta
Tiina Seppä ja Ulla Savolainen

Saatteeksi

Hulluus kulttuurisena ilmiönä ja tutkimuskohteena
Anna Kinnunen ja Kirsi Hänninen

Kolumni

Paikallista ja yleistä hulluutta
Petteri Pietikäinen

Artikkeli 

VA_kuvio-pieniYliluonnollista vai patologista
Kaarina Koski Abstrakti / Abstract

Katsaus 

Nykypäivän sananlaskujen hullu
Liisa Granbom-Herranen

Ajankohtaiset

Professuuriesitelmä: Pertti Anttonen: Perinteentutkimuksen projekti

Konferenssiraportti: Kasvokkain sähkömorsiamen ja valtion kanssa
Kari Korolainen

Konferenssiraportti: Yliluonnollisen ontologiaa saagoissa ja folkloressa
Kaarina Koski

Kirja-arviot

Elämät verkossa
Östman, Sari 2015: ”Millasen päivityksen tästä sais?” Elämäjulkaisijuuden kulttuurinen omaksuminen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 301 sivua.
Heidi Haapoja

Esityksiä esityksistä
Arlander, Annette, Helena Erkkilä, Taina Riikonen & Helena Saarikoski (toim.) 2015: Esitystutkimus. Helsinki: Partuuna. 412 sivua.
Heidi Haapoja

Marginaalista uskonnolliseksi toimijaksi
Utriainen, Terhi & Päivi Salmesvuori  (toim.) 2014: Finnish Women Making Religion. Between Ancestors and Angels. New York: Palgrave Macmillan. 293 sivua.
Kaarina Koski

Kertomus viiden sodanjälkeisen vuoden arjen raadannasta ja rauhattomuudesta
Kivimäki, Ville & Kirsi-Maria Hytönen (toim.) 2015: Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Tampere: Vastapaino. 394 sivua.
Marcus Lepola

Naurun vakavuus
Knuuttila, Seppo, Pekka Hakamies  & Elina Lampela (toim.) 2015: Huumorin skaalat. Esitys, tyyli, tarkoitus. Kalevalaseuran vuosikirja 94. Helsinki: SKS. 431 sivua.
Merja Leppälahti

Folklore + populaarikulttuuri = folkloreski
Foster, Michael Dylan & Jeffrey A. Tolbert (eds.) 2016: The Folkloresque: Reframing Folklore in a Popular Culture World. Logan: Utah State University Press. 265 sivua.
Antti Lindfors

Tutkimus rannalla
Hyvärinen, Matti, Eriikka Oinonen  & Tiina Saari  (toim.) 2015: Hajoava perhe. Romaani monitieteisen tutkimuksen välineenä. Tampere: Vastapaino. 300 sivua.
Tiina Mahlamäki

Sotakirjeiden transgressiiviset maailmat ja metodologian voima
Pehkonen, Erkka 2013: ”Poikasi täältä jostakin”. Narratiiviset resurssit, diskurssit ja luovuus kirjoittaen kerrotuissa identiteeteissä jatkosodan aikaisissa kirjeissä. Jyväskylä Studies in Humanities 217. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 322 sivua.
Ulla Savolainen

Etnografiaa maaseudulla asuvien äitien arjesta
Hämeenaho, Pilvi 2014: Hyvinvoinnin verkostot maaseudulla asuvien äitien arjessa. Etnologinen tutkimus palvelujen käytöstä ja hyvän arjen rakentumisesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 236 sivua.
Sari Tuuva-Hongisto

***

Printtaa uusimman Eloren flyeri – kiinnitä ilmoitustaululle, jaa sopivissa tilaisuuksissa!

 

 

Elore 1-2016 Flyeri