Yliluonnollista vai patologista?

Kummien kokemusten muuttuvat tulkinnat

Kaarina Koski

Kummille ja selittämättömille kokemuksille esitetään monenlaisia tulkintoja; tämä artikkeli keskittyy yliluonnollisten tulkintojen ja kokemusten medikalisoinnin väliseen suhteeseen Suomen esiteollisessa kansanuskossa ja nykypäivän keskusteluissa. Taustaksi esitellään eurooppalaista hulluuden historiaa ja hulluuden yliluonnollisia ja naturalistisia selityksiä. 1600-luvulta lähtien lääketieteelliset selitykset ovat vähitellen syrjäyttäneet yliluonnolliset tulkinnat. Tämä artikkeli lähestyy rajaa mentaalisten ongelmien ja henkisen herkkyyden välillä epäselvänä ja kulttuurisesti rakentuneena. Suomen esiteollinen kansanusko pitää niin sanottujen näkijöiden kokemia yliluonnollisia olentoja todellisina. Arkistoaineistossa henkilöitä, jotka kokevat näiden olentojen läsnäoloa toistuvasti, voidaan pitää myös hulluina tai mielisairaina. Samalla kuitenkin korostetaan, että hullulla on yhteys yliluonnolliseen. Toisena tapauksena ovat suomalaiset näkemykset kummista kokemuksista internet-keskusteluissa ja kokijoiden tutkijoille lähettämissä kirjeissä. Nykyään yliluonnollisten tulkintojen perinne on menettänyt merkityksensä. Kokemukset, jotka ovat tieteellisen maailmankuvan vastaisia, liitetään yhä useammin mielenterveyden ongelmiin etenkin maallikoiden kirjoittamissa internet-kommenteissa. Ne, jotka ovat raportoineet kokeneensa henkiolentojen läsnäoloa, kertovat olevansa aisteiltaan erityisen herkkiä mutta mieleltään terveitä. Arkielämässään ne, joilla on ollut kummia tai yliluonnollisia kokemuksia, yleensä salaavat ne leimautumisen pelossa. Kummien kokemusten arviointi on kautta historian heijastanut vallitsevia arvoja, maailmankuvaa ja valtasuhteita. Nykyään etenkin arkikeskusteluissa stigmatisoidaan ja medikalisoidaan kokemuksia, joita pidetään kulttuurisesti sopimattomina.

Lue artikkeli

Supernatural or pathological? Changing interpretations of uncanny experiences

Extraordinary or uncanny experiences have been interpreted in various ways; this article focuses on the relationship between supernatural interpretations and medicalisation of the experiences in two different cultural settings in Finland. European history of madness with the supernatural and naturalistic explanations is reviewed first. Since the 17th century, medical explanations have gradually superseded the supernatural ones. This research article approaches the line between mental problems and spiritual sensitivity as blurred and culturally constructed. Preindustrial Finnish folk belief traditions find the supernatural beings perceived by special seers as real. Archived texts show that people who keep experiencing a presence of supernatural beings can also be regarded as mad or mentally ill. However, it is emphasised that the mentally ill have a contact to a supernatural reality. Contemporary Finnish views on uncanny experiences are sifted from internet discussions and experients’ letters to researchers. Today, traditions of supernatural interpretations have lost their validity. Experiences that violate the scientific world view are increasingly associated with mental problems, especially by lay commentators in internet discussions. In everyday life, those who have had uncanny or supernatural experiences often conceal them in fear of being stigmatised. Throughout history, the evaluation of uncanny experiences has reflected the dominant values, world views, and power relations. Today, especially everyday discussions stigmatise and medicalise experiences that are found culturally inappropriate.

Read the article