Elore 1/2017, vol. 24

Pääkirjoitus

Totuudenjälkeisen jäljillä
Taija Kaarlenkaski & Ulla Savolainen

 

Artikkelit

Kanavointi ja jakautunut yrittäjyys – henkisyyden ja yrittäjyyden yhdistämisen rajat ja mahdollisuudet
Katriina Hulkkonen
Abstrakti / Abstract

Muistelun monet muodot – kertomus, kehollisuus ja hiljaisuus paikan tietämisen tapoina
Kristiina Korjonen-Kuusipuro & Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen
Abstrakti / Abstract

Huumori ja meänkielisten tilallinen identiteetti
Juha Ridanpää
Abstrakti / Abstract

 

Katsaukset

Pyhän käsitteestä ja alkuperästä
Janne Saarikivi

 

Ajankohtaiset

Lectio: Heidi Haapoja

Lectio: Anna Hynninen

Lectio: Jussi Lehtonen

Lectio: Andreas McKeough

Hanke-esittely: LIVINGMEMORIES – Vaikeat muistot ja moninaiset identiteetit yhteiskunnan arjessa. Living together with difficult memories and diverse identities. ERA.Net RUS Plus -hanke 2015–2017.
Kirsti Salmi-Niklander, Sofia Laine, Ulla Savolainen, Riikka Taavetti

Muistoissamme: Arvoituksellinen paremiologi, akateemikko Arvo Krikmann (1939–2017)
Outi Lauhakangas ja Liisa Granbom-Herranen

 

Kirja-arviot

Maaseutukylät fyysisinä paikkoina ja mielen tiloina
Pertti Rannikko ym. (toim.) 2016: Kotona, kylässä, liikkeellä. Sivakka ja Rasimäki arjen ja mielen tiloina. SKS.
Pasi Enges

Suomalainen somalityttöys ja performatiivisesti tuotettu maine
Anu Isotalo 2015: Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset.
Heidi Haapoja

Hyvistä tyypeistä tietoisuustaitajiin – kriittisiä näkökulmia palvelutalouden työruumiisiin kohdistamiin vaatimuksiin
Jaana Parviainen, Taina Kinnunen & Ilmari Kortelainen (toim.) 2016: Ruumiillisuus ja työelämä. Työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Vastapaino.
Eerika Koskinen-Koivisto

Perintödiskurssin jäljillä
Johanna Enqvist 2016: Suojellut muistot. Arkeologisen perinnön hallinnan kieli, käsitteet ja ideologia. Helsingin yliopisto.
Nika Potinkara

Länsi tyhjänä merkitsijänä
Jukka Jouhki & Henna-Riikka Pennanen (toim.) 2016: Länsi: käsite, kertomus ja maailmankuva. SKS.
Jyrki Pöysä

Teoriapaketti ja sovelluksia rekisteri-käsitteen käytöstä kommunikaation analyysissä
Asif Agha & Frog 2015: Registers of Communication. SKS.
Venla Sykäri

Urbaania antropologiaa ja historiallisia retkiä Istanbulin kaduilla
Pekka Tuominen 2016: Moral Qualities of Space, Historical Consciousness and Symbolic Boundaries in the Beyoğlu District of Istanbul. Helsingin yliopisto.
Kirsti Salmi-Niklander

Tulevaisuudentutkimusta menneestä
Jussi Lehtonen 2016: Skenaarioita maaseudun palveluista. Kaupat, kirjastot, pankit ja postit historiasta tulevaisuuksiin. Turun yliopisto.
Sari Tuuva-Hongisto

 

CFP: Eloren teemanumero 2018

Ajatteleva maisema

 

 

 

 


 

Printtaa uusimman Eloren flyeri – kiinnitä ilmoitustaululle, jaa sopivissa tilaisuuksissa!