Elore 2/2014 (vol. 21)

Pääkirjoitus

Avoimen saatavuuden myyttejä murtamassa
Karina Lukin

 

Artikkelit

Abstraktit suomeksi ja englanniksi – Abstracts in Finnish and English

Sitä kylvät, mitä niität. Suomenkielinen improvisoitu rap ja komposition strategiat
Venla Sykäri

Nuorten miesten kirjeitse ohjailemat seurustelusuhteet 1800-luvun lopun sisäsuomalaisella maaseudulla
Pasi Saarimäki

Tutkimuskohteena läheinen ihminen. Refleksiivisen ja dialogisen tutkimusotteen mahdollisuudet ja rajoitteet etnografisessa tutkimuksessa
Eerika Koskinen-Koivisto

Perinnetieteet ja piirrosten tieto. Piirrosten asema Axel Olai Heikelin ja Elsa Enäjärvi-Haavion tutkimuksissa
Kari Korolainen

 

Katsaukset

Folklore elämässäni. Turun yliopiston folkloristiikan opiskelijoiden ajatuksia folkloresta
Annikki Kaivola-Bregenhøj

Hyötyä ja hyvinvointia kansalle. 1800–1900-lukujen vaihteen puutarhan- ja karjanhoidon opaskirjat aineistona
Taija Kaarlenkaski ja Marjukka Piirainen

 

Yhteyksiä ja katkoksia. Näkökulmia folkloristiikan suhteista lähialoihin

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran VII Kevätkoulu 15.–16.5. 2014 Helsingissä

Seminaariraportti: Folkloristiikka katselee ympärilleen
Kaarina Koski

Esitelmä: Matti Kuusi – rajojen rikkoja?
Tellervo Krogerus

Esitelmä: Omaehtoista historiantuottamista
Anne Heimo

Esitelmä: Moraalipsykologia ja sananlaskupuhe
Outi Lauhakangas

 

Ajankohtaista

Lectio Joonas Ahola: Understanding Outlawry in Medieval Iceland

Lectio Tuomas Hovi: Kulttuuriperintö, fiktio ja Dracula

Lectio Pilvi Hämeenaho: Maaseudun palvelut ja hyvä arki

Seminaariraportti: Tutkimusta ja elämyksiä itkuvirsistä
Merja Leppälahti

Seminaariraportti: Toistosta toisin toistoon
Antti Lindfors

Seminaariraportti: Julius ja Kaarle Krohnin aikaa ja perintöä hahmottamassa
Karina Lukin & Kendra Wilson

 

Kirja-arviot

Inkeriläisen runon tutkimus uudelle tasolle
Kallio, Kati 2013: Laulamisen tapoja. Esitysareena, rekisteri ja paikallinen laji länsi-inkeriläisessä kalevalamittaisessa runoudessa 
Juha-Matti Aronen

Honko’s Greatest Hits
Honko, Lauri 2013: Theoretical Milestones. Selected Writings of Lauri Honko
Frog

Tarton lähihistoria kiteytyy tarinaan ihmismakkaratehtaasta
Kalmre, Eda 2013: The Human Sausage Factory: A Study of Post-War Rumour in Tartu
Liisa Granbom-Herranen

Rasvanahkaisen kapinallisen puheenvuoro
Koskinen-Koivisto, Eerika 2013: A Greasy-Skinned Worker – Gender, Class and Work in the 20th Century Life Story of a Female Labourer
Anne Heimo

Perinteistä kulttuuriperintöä
Steel, Tytti, Turunen, Arja, Lillbroända-Annala, Sanna & Santikko, Maija (toim.) 2014: Muuttuva kulttuuriperintö – Det föränderliga kulturarvet
Tuomas Hovi

Kirjeitä sieltä jostain
Hagelstam, Sonja 2014: Röster från kriget. En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer 1941−1944
Merja Leppälahti

Moniääninen tutkimus rintamanaisista
Heikkinen, Kaija 2012: Yksin vai yhdessä. Rintamanaisten monta sotaa
Elina Makkonen

Miehiä näkyvissä!
Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka (toim.) 2013: Miehistä puhetta. Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit
Markkola, Pirjo, Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko (toim.) 2014: Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia
Karoliina Ojanen

Uutta, vanhaa ja kierrätettyä – kohti metodologista synteesiä ja dialogista tilaa
Frog & Latvala, Pauliina (eds.) 2013: Approaching Methodology. Second revised edition with an introduction by Ulrika Wolf-Knuts
Mari Purola

Satamat ja satamatyöntekijät kuvausten kohteina
Steel, Tytti 2013: Risteäviä eroja sataman arjessa
Tuija Saarinen

Vertaistukea etnografille tutkijan refleksiivisyyden pohdintaan
Hämeenaho, Pilvi & Koskinen-Koivisto, Eerika (toim.) 2014: Moniulotteinen etnografia
Venla Sykäri

Karelian song culture: a broad and in-depth perspective
Tarkka, Lotte 2013: Songs of the Border People: Genre, Reflexivity and Performance in Karelian Oral Poetry
Clive Tolley