Pasi Saarimäki: Nuorten miesten kirjeitse ohjailemat seurustelusuhteet

Nuorten miesten kirjeitse ohjailemat seurustelusuhteet 1800-luvun lopun sisäsuomalaisella maaseudulla

Pasi Saarimäki

Reilut sata vuotta sitten suomalaisella maaseudulla eläneiden naimattomien miesten ja naisten seurustelusuhteet olivat sidoksissa unelmiin ja suunnitelmiin tulevasta avioliitosta. Toisiinsa kiintyneiden nuorten tapailemiseen on aiemman tutkimuksen mukaan liittynyt yhteisöllistä ja yhteiskunnallista avioliittoon kiinnittyvää normatiivisuutta: vakiintuneemman seurustelun tuli johtaa nopeassa tahdissa kosintaan, kihlautumiseen ja häiden viettoon. Tätä tutkimuksellista lähtökohtaa lähden tarkentamaan siitä lähdeaineistollisesta näkökulmasta, että kaikki seurustelusuhteet eivät johtaneet avioliittoon. Tarkastelen tässä artikkelissa sisäsuomalaisessa Keuruun käräjäkunnassa 1800-luvun lopulla eläneiden nuorten miesten ja naisten seurustelusuhteiden kehittymistä kohti avioliittoa ja sitä, kuinka tälle tielle alkoi kasautua ongelmia. Tutkin tätä kehitystä suhteiden sisältä käsin, miesten seurustelukumppaneilleen lähettämien kirjeiden avulla. Intiimin ajatuksenvaihdon tarkastelu täydentää aiemman tutkimuksen rakentamaa kuvaa entisajan ihmisten parinmuodostuksesta sekä syventämällä että monipuolistamalla näkemystämme menneistä parisuhteista.

Artikkeliin