Venla Sykäri: Sitä kylvät, mitä niität

Sitä kylvät, mitä niität

Suomenkielinen improvisoitu rap ja komposition strategiat

Venla Sykäri

Improvisoitu rap, freestyle-rap tai räpistä puhuttaessa vain freestyle, on räpäten esitettyä, esityshetkellä luotua lyriikkaa. Freestyle on osa Yhdysvalloissa 1970-luvulla syntynyttä urbaania nuorisokulttuuria, hiphopia, ja sen piiristä yhdeksi populaarimusiikin valtalajiksi kasvanutta musiikin muotoa, räppiä.

Hiphop-kulttuuri omaksuttiin Suomeen nuorison alakulttuuriksi jo 1980-luvun alkupuolella, mutta suomen kieli vakiintui hiphop-lyriikan kieleksi vasta 1990-luvun loppupuolella. Suomenkielinen freestyle on kuitenkin jo vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana kehittynyt täysimittaiseksi improvisoidun runontuottamisen kieleksi. Improvisoijalle freestyle tarjoaa moninaisia polkuja kieleen, rytmiin ja mieleen. Suuri osa esityksistä toteutuu alakulttuurisissa yhteyksissä, mutta yleisö on voinut seurata freestyleä paikallisradiossa, YouTubessa, kadulla tai kilpalaulu- eli battle tapahtumissa. Joukko kokeneita friistailaajia on tuonut improvisoidun räpin viime vuosina myös improvisaatioteatterin kaltaisiin konteksteihin, joissa räppääjät ovat vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Nuorin ikäluokka voi siten jo omaksua improvisoinnin tekniikkaa ja tyylejä sekä pelkästään suomenkielisten esikuvien avulla että yhä laajemmasta tyylikategoriasta.

Tässä artikkelissa tarkastelen, millaisia resursseja suomenkielinen freestyle tarjoaa verbaaliseen improvisointiin ja miten näitä resursseja käytetään. Ymmärrän freestylen erityisenä runomuotoisena ilmaisukielenä, jonka ominaispiirteet muodostavat esitystä ja lyriikan muotoa ja tuottamista säätelevän kokonaisuuden.

Artikkeliin