Elore 2-2016, vol 23

Pääkirjoitus 

Ilmaisun, tutkimuksen ja tekijöiden sidokset
Ulla Savolainen ja Tiina Seppä

Artikkelit 

VA_kuvio-pieni

Tieto, valta ja vastuu erityislasten hoidossa
Pilvi Hämeenaho
Abstrakti / Abstract

Calle Haglund – stereotyp, brand eller ikon?
Sven-Erik Klinkmann
Abstrakt / Abstract

”Olenko minä niin eksoottinen?”: Pakolaistaustaisten naisten työelämään liittyvä identiteettityö
Tytti Steel ja Annamari Tuori
Abstrakti / Abstract

 

Katsaukset

Neljä pohjoista yhteisöä – suomalaisen valokuvaetnografian historiaa
Eemeli Hakoköngäs

 

Ajankohtaiset

Haastattelu: Murtuvat ja jatkuvat maailmat. Keskusteluja folkloristiikan menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Outi Lehtipuron haastattelu
Karina Lukin

Lectio: Aila Mustamo: Black ja folk metal -kulttuurit kapinoivat ja uusintavat perinteitä

Projektiesittely: Traumatized Borders: Reviving Subversive Narratives of B/Order, and Other
Tuulikki Kurki, Kirsi Laurén, Saija Kaskinen, Tiiu Jaago, Tarja Tanttu

Raportti: Käytännön asiaa metriikasta
Erika Laamanen

Raportti: Keskeneräisiä kertomuksia palmujen katveesta
Antti Lindfors, Karina Lukin ja Ulla Savolainen

Kenttätyöraportti: Kulttuuriperinnön paikka, aika ja tyyli
Katja Mäkinen

Kirja-arviot

Stigmasta visuaaliseen itseilmaisuun
Ruotsalainen, Jari 2015: Iholle kaiverrettu. Tatuoimisen kulttuurinen murros Suomessa. Joensuu: University of Eastern Finland. 79 sivua ja alkuperäisartikkelit.
Pasi Enges

Mistä on etnografinen tieto tehty?
Gould, Jeremy & Katja Uusihakala (toim.) 2016: Tutkija peilin edessä. Refleksiivisyys ja etnografinen tieto. Helsinki: Gaudeamus. 254 sivua.
Tuija Hovi

Terävyyttä etnologiseen tutkimusprosessiin
Jouhki, Jukka & Tytti Steel (toim.) 2016: Etnologinen tulkinta ja analyysi. Kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Helsinki: Ethnos ry. 431 sivua.
Konsta Kajander

Ruoasta kaukaa mutta läheltä: symbolinen ruoka antropologisen tutkimuksen kohteena
Uusihakala, Katja & Matti Eräsaari (toim.) 2016: Ruoan kulttuuri. Antropologisia näkökulmia ruoan tutkimukseen. Helsinki: SKS. 241 sivua.
Heidi Kosonen

Muuttuvia käsityksiä maailmasta
Sulkunen, Irma, Marjaana Niemi & Sari Katajala-Peltomaa (toim.) 2016: Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. Helsinki: SKS.
Merja Leppälahti

Rakkautta khevsuretilaisten tapaan
Manning, Paul 2015: Love Stories: Language, Private Love, and Public Romance in Georgia. University of Toronto Press. 192 sivua.
Antti Lindfors

Kalevipoegin syntymä ja elämät
Hasselblatt, Cornelius 2016: Kalevipoeg Studies. The Creation and Reception of an Epic. Helsinki: SKS.
Karina Lukin

Museoiden luonnollistettu saamelaisuus
Potinkara, Nika 2015: Etnisyyden rakentuminen kahden saamelaismuseon perusnäyttelyissä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Jyrki Pöysä

Kaale-identiteetin ytimessä
Åberg, Kai 2015: These Songs Tell About Our Life, You See. Music, Identity and Gender in Finnish Romani Music. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Eija Stark

Finland in the margins of the Viking world
Ahola, Joonas and Frog with Clive Tolley (eds.) 2014: Fibula, fabula, fact. The Viking Age in Finland. Helsinki: Finnish Literature Society. 519 pp.
Ahola, Joonas, Frog, and Jenni Lucenius (eds.) 2014: The Viking Age in Åland. Insights into identity and remnants of culture. Helsinki: Finnish Academy of Arts and Letters. 427 pp.
Kendra Willson

 


 

Printtaa uusimman Eloren flyeri – kiinnitä ilmoitustaululle, jaa sopivissa tilaisuuksissa!