ELORE 2/2015 (VOL. 22)

Pääkirjoitus: Katoavatko merkitykset?
Taija Kaarlenkaski ja Tiina Seppä

Artikkelit

VA_kuvio-pieniVoitonpäivänjuhla Sortavalassa. Juhlinnan ja muistin politiikkaa rajakaupungissa
Olga Davydova-Minguet Abstrakti / Abstract

VA_kuvio-pieniKokemuksia Kolin kansallispuistosta ja -maisemista: menneisyyden kertomukset nykypäivän luontokokemusten muokkaajina
Kirsi Laurén Abstrakti / Abstract

VA_kuvio-pieniKansalliset tieteet, etnomusikologia ja liikkuvan maailman problematiikka
Tarja Rautiainen-Keskustalo Abstrakti / Abstract

Ajankohtaista

Seminaariraportti: Näkökulmia Matti Kuusen tieteelliseen työhön
Liisa Granbom-Herranen

Kesäkouluraportti: Digifolklorea Seilissä
Antti Lindfors & Heidi Haapoja

Konferenssiraportti: Yhteistyötä, yhdessä tekemistä ja vastakkainasetteluja Öresundissa
Maija Lundgren & Maija Mäki

Konferenssiraportti: Folklore of Connections, Folklore of Conflict
Karin Sandell

Kirja-arviot

Turkulaista kulttuurien tutkimusta
Kouri, Jaana (toim.) 2015. Askel kulttuurien tutkimukseen. Scripta Aboensia 3. Turun yliopisto: Turku. 392 sivua.
Pertti Anttonen

Henkipattoja ja heeroksia
Ahola, Joonas 2014: Outlawry in the Icelandic Family Sagas. University of Helsinki: Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies. 459 sivua.
Alexandra Bergholm

Monitieteisiä näköaloja itsemurhaan
Honkasalo, Marja-Liisa & Tuominen, Miira (toim.) 2014: Culture, Suicide, and the Human Condition. New York: Berghahn Books. 219 s.
Leila Jylhänkangas

Kohtaaminen, perinne, henkilökohtaisuus
Seppä, Tiina 2015: Kohtaamisia menneen kanssa. Tutkimus kansanrunousaineistojen synnystä ja myöhemmistä tulkinnoista. Joensuu: Suomen Kansatietouden Tutkijan Seura. 207 sivua.
Kati Kallio

Puhuttelevia katseita modernisoituvan yhteiskunnan varjoihin
Ahlbeck, Jutta, Lappalainen, Päivi, Launis, Kati, Tuohela, Kirsi & Westerlund, Jasmine (toim.) 2015: Kipupisteissä. Sairaus, kulttuuri ja modernisoituva Suomi. Turku: Utukirjat. 306 sivua.
Anna Kinnunen

Helluntailainen uskontokulttuuri luokan näkökulmasta
Mantsinen, Teemu T. 2014: Helluntailaiset luokkakuvassa. Uskontokulttuuri ja yksilön luokka-asema Turun Helluntaiseurakunnassa. Turku: Turun yliopisto. 309 sivua.
Eerika Koskinen-Koivisto

Siltoja uskonnon ja sukupuolen risteämäkohtiin sekulaarin paradigman yli
Ahonen, Johanna & Vuola, Elina (toim.) 2015: Uskonnon ja sukupuolen risteyksiä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 242 sivua.
Heidi Kosonen

Kaukaisten esineitten vaihtuvaa eksotiikkaa
Koivunen, Leila 2015: Eksotisoidut esineet ja avartuva maailma. Euroopan ulkopuoliset kulttuurit näytteillä Suomessa 1870–1910-luvuilla. Helsinki: SKS. 325 sivua.
Merja Leppälahti

Käytännön pilan teoria
Marsh, Moira 2015: Practically Joking. Utah State University Press. 196 sivua.
Antti Lindfors

Polkuja pirstaleisten ja pakenevien tutkimusaiheiden tutkimukseen
Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko (toim.) 2015: Salattu, hävetty, vaiettu. Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä? Tampere: Vastapaino. 346 sivua.
Karoliina Ojanen

Paikallishistoriankirjoitusta purkamassa
Markkola, Pirjo, Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin (toim.) 2014: Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu. Helsinki: SKS. 310 sivua.
Helena Saarikoski

Sota-ajan kirjeet ja nykyhetken katse
Tikka, Marko, Taskinen, Ilari & Nevala-Nurmi, Seija-Leena (toim.) 2015: Kirjeitä sodasta. Kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina. Tampere: Postimuseo, Tampereen Historiallinen Seura. 273 sivua.
Ulla Savolainen

Lähiluku muistelukirjoitusten analyysimenetelmänä
Pöysä, Jyrki 2015: Lähiluvun tietoNäkökulmia kirjoitetun muistelukerronnan tutkimukseen. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura. 159 sivua. Liitteet 122 sivua.
Elise Vanhanen

***

Printtaa uusimman Eloren flyeri – kiinnitä ilmoitustaululle, jaa sopivissa tilaisuuksissa!

Elore_flyeri_2_2015