Kokemuksia Kolin kansallispuistosta ja -maisemista

Menneisyyden kertomukset nykypäivän luontokokemusten muokkaajina

Kirsi Laurén 

 

Abstrakti 

Artikkelissa tutkitaan Itä-Suomen kansallispuistoihin liittyvän kirjoituskilpailun (2013) tuloksena saatuja Kolin kokemuskertomuksia. Kansallisromantiikan ajan taiteilijat esittivät Kolin erämaisen ja kalevalaisen maiseman symbolina, joka punoutui osaksi suomalaisuudesta rakennettua kertomusta. Artikkelin lähtökohtana on tarkastella Kolin menneisyyteen liittyvien hallitsevien kertomusten suhdetta nykypäivän luontokokemuksiin. Tutkimus osoittaa kirjoittajien ottavan voimakkaasti vaikutteita kansallisten maisemakuvastojen ja matkailumainonnan ylläpitämistä Koli-kuvastoista, joissa Koli esitetään suomalaisen taiteen kultakaudella luodulla tavalla. Nykypäivän Koli-kertomuksissa kirjoittajat rakentavat luontosuhdettaan ilmentävää identiteettiään tavalla, jossa kansallismaiseman symboliset merkitykset kietoutuvat osaksi luonnon ja maiseman henkilökohtaista kokemista. Kolin vaarojen päällä maisemakokemukset sävyttyvät alueen kulttuurisesta menneisyydestä kumpuavilla romanttisilla mielikuvilla. Vaarojen alapuolella taas luontokokemukset ovat arkisempia, joskin myös elämyksellisiä ja mieleenpainuvia, mutta ne eivät ole kansallisten konnotaatioiden värittämiä samalla tavoin kuin vaarojen yläpuolella.

Lue artikkeli

Abstract

The article examines personal experience narratives written by authors who took part in a public writing competition about the natural parks of eastern Finland (2013). The artists in the era of national romanticism represented Koli as a symbol of wilderness and Kalevalian landscape which was interlaced as part of the narrative of Finnishness. The starting point for this article is to discuss the relations of past dominant narratives of Koli to today’s nature experiences. The study shows that the writers are strongly influenced by the imagery of national landscape and tourist advertising which are sustaining the picture of Koli as it was created in the period of the golden age of Finnish art. In the narratives of Koli, the writers are constructing their identity and relationship to nature in a way where the symbolic meanings of national landscape are intertwined as part of their personal experience. On top of the hills of Koli, the experiences of the landscapes are colored with the romantic images of the cultural past. Below the hills, however, the nature experiences are more mundane, whereas they could be emotionally experimental and memorable as well, but these experiences are not tinged with national connotations as on the top of the hills.

Read the article (in Finnish)