På svenska

Elore (ISSN 1456-3010) publicerar vetenskapliga artiklar och översikter, diskussionsinlägg, bokrecensioner om traditionsvetenskapligt intressanta ämnen. Elore utkommer två gånger om året.