Kaupanteon perinteitä Lappeenrannan kauppatorilla

Sari Tuuva-Hongisto

 

Klikkaa artikkeliin!

Artikkeli pohjautuu etnografiseen muistitietotutkimukseen Lappeenrannan kauppatorista, joka on toteutettu vuonna 2014. Tutkimuksen pääasiallisena aineistona ovat haastattelut entisten ja nykyisten torikauppiaiden kanssa, etnografiset kenttätyöt sekä kirjalliset aineistot. Artikkeli keskittyy torikaupan perinteeseen ja torikaupan kuvaamiseen.

Tutkimuksen metodologisena taustana on etnografinen muistitietotutkimus. Toria tarkastellaan artikkelissa etnografiselta lähietäisyydeltä koettuna ja elettynä, paikkana, jota tuotetaan puhumalla ja muistelemalla. Tori on eräänlainen muistin paikka, jonka muisteluun kytkeytyy rikas suullinen perinne ja puhekulttuuri, jota ovat ylläpitäneet niin kauppiaat kuin kaupunkilaisetkin.

Lappeenrannassa torikaupalla on pitkät perinteet keskiajalta lähtien. Nykyisen torin muistettu ja muisteltu kukoistus syntyi sotien jälkeen, kun kauppa Viipuriin loppui ja lähiseudun kauppiaiden torimatkat suuntautuivat entistä enemmän Lappeenrantaan. Lappeenrannan torilla on useita omia paikallisia erikoisuuksiaan, tunnetuimpina täytetyt lihapiirakat, vedyt ja atomit, sekä lähiseudun viljelijöiden tuotteet. Tori on säilyttänyt viljelijätorin ja tuottajatorin omaleimaisuutta ja perinteisen torikaupan traditiota.

Tori syntyy kauppiastaan, kauppiaat ovat osa torin olemusta ja identiteettiä. Tori tarjoaa lähiruokaa ja laatua, tuttuutta ja paikallista erityisyyttä. Torikaupalle on luonteenomaista omanlaisensa supliikki ja elävä puhekulttuuri sekä tunnelma ja elämyksellisyys. Torikauppa perustuu pitkäaikaisille asiakassuhteille ja personoidulle kaupanteolle.

 

Abstract

Trade traditions at the marketplace in Lappeenranta

The article is based on ethnographic oral histories of the marketplace in Lappeenranta. The main research materials are interviews with the former and present market vendors, ethnographic fieldwork at the marketplace, and literary sources. The study was conducted in 2014. The article focusses on the market trade traditions at the Lappeenranta marketplace and descriptions of this trade.

The methodological background is an ethnographic approach to oral history. The marketplace is approached in terms of ethnographic closeness, as lived and experienced, produced by narrating and remembering. The marketplace is a site of memory (lieu de memoire), which has many reminiscers and narrators as well as rich oral tradition and oral culture maintained by vendors and customers.

Market trade in Lappeenranta has a long history, going back to the Middle Ages. The remembered and reminisced marketplace was established after the World War II when trade to Vyborg ended and the nearby producers transferred their trade to Lappeenranta. Several local specialities can be found at the marketplace in Lappeenranta, the most famous being the stuffed meat pies, vety and atomi, as well the products from nearby farmers. The marketplace has retained the traditional producers’ and farmers’ market traditions.

The marketplace is created through its vendors, and the vendors are part of the market’s essence and identity. They offer local food and quality, familiarity and local specialties. The market trade is characterised by its lively oral traditions, as well as its atmosphere and value added by experience. Vending at this marketplace is based on long-term customer relationships and personalised shopping.

SaveSave

SaveSave

SaveSave