Aikataulu

Elore julkaisee perinteentutkimuksen ja sen lähialojen kannalta kiinnostavia kirjoituksia tieteellisistä artikkeleista ja katsauksista keskustelupuheenvuoroihin sekä kirja-arvioihin. Elore julkaistaan kahdesti vuodessa seuraavan aikataulun mukaisesti:

Kevään numero (julkaistaan toukokuussa):

Artikkelien deadline 15.1
Muun aineiston deadline 1.3.

Syksyn numero (julkaistaan joulukuussa):

Artikkelien deadline 15.8.
Muun aineiston deadline 30.9.

Jokaisen kirjoituksen julkaisukelpoisuuden arvioi päätoimittajan lisäksi vähintään yksi toimittaja. Toimituskunta pidättää oikeuden kaikkien tekstien julkaisuun ja päättää, mihin ryhmään julkaistava teksti sijoitetaan.

Lehdessä artikkelin tai katsauksen julkaistavaksi haluavat kirjoittajat lähettävät tekstin käsikirjoituksen toimitussihteerille. Muut käsikirjoitukset lähetetään kyseisen osion vastuutoimittajille (ks. Toimitus) sähköpostin liitetiedostona rtf-, doc-, tai docx-muodossa (ei pdf-tiedostoja). Yhteydenpitoa varten kirjoittajan tulee antaa toimitukselle puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tiedot oppiarvosta ja toimipaikasta (oppiaine ja yliopisto tai muu vastaava).

Elorelle jätettävien käsikirjoitusten toivotaan olevan huolella kirjoitettuja. Eloren toimitus voi palauttaa käsikirjoituksen kirjoittajalle kielivirheiden tai puutteellisen lähdeluettelon vuoksi. Kirjoittajat vastaavat englanninkielisten tekstien kielihuollosta.

Eloressa julkaistavat tekstit työstetään yhteistyössä toimittajien kanssa: kirjoittajien on hyvä hahmottaa tekstin julkaiseminen prosessina, joka perustuu kirjoittajan ja toimituksen sekä asiantuntija-arvioijien luottamukseen ja vuoropuheluun. Lehden toimituskunta arvioi ja esittää mahdollisesti korjausehdotuksia käsikirjoitukseen ennen sen lähettämistä asiantuntijatarkistukseen.

Eloressa julkaistavat artikkelit tarkistaa kaksi kirjoittajalle anonyymiksi jäävää asiantuntijaa, joten lehdessä julkaistut artikkelit ovat referoituja. Asiantuntijat suosittavat toimituskunnalle artikkelin julkaisemista tai hylkäämistä; he voivat lisäksi esittää myös korjausehdotuksia. Kirjoittajan onkin varauduttava korjaamaan tekstiään useita kertoja, usein tiukassa aikataulussa, ennen julkaisemista. Artikkelit tulee viimeistellä huolellisesti ennen toimitukseen jättämistä.