Teknisk utformning

Artiklarna ska omfatta 15–20 sidor, översiktsartiklarnas och reviewernas omfång ska vara 10–15 respektive 8–12 sidor. Recensioner, kolumner och rapporter ska inte överstiga 5 sidor. Alla angivelser följer 1,5 radavstånd, 12 p. Times New Roman.

Texterna ska inte innehålla några markeringar (automatisk rubricering, fet stil, o.s.v.) Nytt stycke markeras med blankrad (enter). Långa citat kan också markeras med blankrad. Vi rekommenderar att endast en rubriknivå används.

Källhänvisningar inne i texten markeras med parentes. I källhänvisningen ska skribentens efternamn, verkets tryckår samt sidnummer finnas med: (Svensson 1996, 19, 31–36). Om verket man hänvisar till har två författare, ska detta skrivas så här: (Svensson & Andersson 1970, 23). Om författarna är flera än två, ser hänvisningen ut så här: (Svensson et al 1999, 45).

Ord på främmande språk, nyckelord och dialektala termer kursiveras första gången de används i texten. Böcker, tidningar och tidskrifter, namn på projekt och liknande kursiveras också.

Källförteckningen

Forskningsmaterialet delas in enligt typ (arkivmaterial, dagstidningar, o.s.v.) och enligt arkivets namn. I övrigt bör man följa den praxis som respektive arkiv har.

T.ex.
Åbo Akademi, Folkloristiska arkivet
Fotografier:
– IF bnr 2005/56. En bild om något någonstans år 2005. Fotograf: Felicia Fotograf

Intervjuer:
Intervju om något 2009. Intervjuare: Erik Exempel
IF mgt 2009/2: kvinna, f. 1945

Litteraturen listas enligt författarens namn i alfabetisk ordning. Källor markeras enligt följande modell:

Verk

Efternamn, Förnamn utgivningsår: Verkets namn med kursiv stil. Eventuell serie. Förlagsort: Förlag.

Exempel:

Durkheim, Émile 1995: The Elementary Forms of Religious Life. New York: Free Press. [1912]

Huuskonen, Marjut 1998a: Matka kertomusten maailmaan. Tapausanalyysi Tenojokilaakson saamelaisten suullisesta perinteestä. Folkloristiikan lisensiaattityö. Turku: Turun yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos.

Artiklar i ett verk

Efternamn, Förnamn utgivningsår: Artikelns namn. – Efternamn, förnamn (red.), Verkets namn med kursiv stil. Eventuell serie. Förlagsort: Förlag.

Exempel:
Babcock-Abrahams, Barbara 1976: The Story in the Story: Metanarration in Folknarrative. – Pentikäinen, Juha & Juurikka, Tuula (eds.), Folk Narrative Research. Helsinki: FLS. 177–184.

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Efternamn, Förnamn utgivningsår: Artikelns namn. – Tidskriftens namn med kursiv stil. vol. (nr).

Exempel:
HUUSKONEN, MARJUT & ENGES, PASI 1998: Berättandets lokala betydelser. Tolkningsmöjligheter för gammalt intervjumaterial. – Nord Nytt 70(3).

Digitala källor

Principerna för hänvisningar är i grunden samma som för monografier och artiklar. Skriv ut markeringen [online] efter huvudsidans namn. Källans URL-adress markeras < http://adress.fi >. I slutet markeras utskriftsdatum inom hakparentes [1.3.2009.]

Exempel:

Fingerroos, Outi 2002: Liikettä tämän- ja tuonilmasen välillä. – Elore 9(1) [online]. < http://cc.joensuu.fi/~loristi/1_02/fin102a.html > [13.3.2004.]
Suomen sotasurmat 1914–1922. Suomen sotasurma 1914–1922. Vuosina 1914–22 sotaoloissa surmansa saaneiden nimitiedosto [online]. < http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/main > [19.1.2005.]
Batman slapping Robin. [online]. Quickmeme. < http://www.quickmeme.com/Batman-Slapping-Robin/?upcoming > [20.8.2013].

Bilder, tabeller och specialtecken

Redaktionen förbehåller sig rätten att inte publicera inskickade bilder. Skribenten måste själv kontrollera om bilden upphovsrättsskyddad och meddela redaktionen om eventuella publiceringsavgifter för bilden. Bilderna skannas med upplösningen 300 dpi och sparas enskilt som jpg-, tiff- eller gif-filer. Bilderna numreras och deras plats och bildtext markeras i manuskriptet i nummerordning enligt följande:

Exempel:

BILD 1 IN HÄR MED TEXTEN:
Den här bilden föreställer något. Foto: Felicia Fotograf 2004.

Om det finns diagram, tabeller eller specialtecken ska varje skribent diskutera detta med redaktionen i ett tidigt skede i arbetsprocessen.