Tidtabell

Elore publicerar vetenskapliga artiklar och översikter, diskussionsinlägg, bokrecensioner om traditionsvetenskapligt intressanta ämnen. Elore utkommer två gånger om året, enligt följande tidtabell:

Vårnumret (utkommer i maj)

Artiklar DL 15.1
Övriga texter DL 1.3

Höstnumret (utkommer i december)

Artiklar DL 15.8
Övriga texter DL 30.9

Chefsredaktören tar tillsammans med åtminstone en annan redaktionsmedlem ställning till om ett alster kan publiceras. Redaktionen förbehåller sig rätten till alla texter som publiceras, och bestämmer kategori för varje text.

En första version av en artikel eller en översikt skickas till chefsredaktören. Andra manuskript skickas till den redaktör som har ansvar för den typ av text man skrivit (kolumner, recensioner, aktuellt). Se kontaktuppgifter. Texten ska skickas in som RTF-fil. Skicka dina egna kontaktuppgifter, telefonnummer, din adress och e-postadress till redaktionen, liksom uppgifter om akademisk grad och var du är verksam (det vill säga ämne och universitet).

Artiklar som publiceras i Elore granskas av två utomstående och anonyma experter. Det här innebär att artiklar som publiceras är referee-artiklar. Redaktionen ger eventuella korrigeringsförslag till varje skribent innan manuskriptet sänds till granskarna. Det är även dessa som ger publiceringstillstånd för artikeln. Granskarna kommer också med ändringsförslag. Förbered dig som skrivit en artikel på att korrigera texten flera gånger innan den publiceras. Artiklarna ska självklart vara välskrivna och noggrant genomlästa innan de skickas till redaktionen.