Kirjoittajalle

Elore julkaisee perinteentutkimuksen ja sen lähialojen kannalta kiinnostavia kirjoituksia tieteellisistä artikkeleista ja katsauksista keskustelupuheenvuoroihin sekä kirja- ja levyarvosteluihin. Elore julkaistaan kahdesti vuodessa seuraavan aikataulun mukaisesti:

Kevään numero (julkaistaan toukokuussa):

Tiivistelmien deadline 2.9.
Artikkelien deadline 15.1.
Muun aineiston deadline 1.3.

Syksyn numero (julkaistaan joulukuussa):

Tiivistelmien deadline 2.5.
Artikkelien deadline 15.8.
Muun aineiston deadline 30.9.

Jokaisen kirjoituksen julkaisukelpoisuuden arvioi päätoimittajan lisäksi vähintään yksi toimittaja. Toimituskunta pidättää oikeuden kaikkien tekstien julkaisuun ja päättää, mihin ryhmään julkaistava teksti sijoitetaan.

Ensimmäinen versio lehteen tarkoitetusta artikkeli- tai katsauskäsikirjoituksesta lähetetään päätoimittajalle, muut käsikirjoitukset lähetetään kyseisen osion vastuutoimittajille (ks. Toimitus) sähköpostin liitetiedostona RTF-muodossa. Yhteydenpitoa varten kirjoittajan tulee antaa toimitukselle puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tiedot oppiarvosta ja toimipaikasta (oppiaine ja yliopisto tai muu vastaava).

Elorelle jätettävien käsikirjoitusten toivotaan olevan huolella kirjoitettuja. Kirjoittajat vastaavat englannin- ja ruotsinkielisten tekstien kielihuollosta. Eloren toimitus voi palauttaa käsikirjoituksen kirjoittajalle kielivirheiden tai puutteellisen lähdeluettelon vuoksi.

Eloressa julkaistavat artikkelit tarkistaa kaksi kirjoittajalle anonyymiksi jäävää asiantuntijaa, joten lehdessä julkaistut artikkelit ovat referoituja. Lehden toimituskunta arvioi ja esittää mahdollisesti korjausehdotuksia käsikirjoitukseen ennen sen lähettämistä asiantuntijatarkistukseen. Asiantuntijat suosittavat toimituskunnalle artikkelin julkaisemista tai hylkäämistä; he voivat lisäksi esittää myös korjausehdotuksia. Kirjoittajan onkin varauduttava korjaamaan tekstiään useita kertoja ennen julkaisemista. Artikkelit tulee viimeistellä huolellisesti ennen toimitukseen jättämistä.

  • Teknisen muotoilun ohjeet
  • Kirjoitusohjeet:

  • Artikkelien ja katsausten kirjoittajille
  • Kirja-arvion kirjoittajille
  • Ajankohtaista-palstan kirjoittajille
  • Englanninkielinen tiivistelmä
  • Kirjoituskutsu