Toimitus/Redaktionen

Vastaava päätoimittaja/Ansvarig chefsredaktör

Karina Lukin
karina.lukin (at) helsinki.fi

Toimitussihteeri

Petja Aarnipuu
petja (at) aarnipuu.fi

 
Artikkelitoimitus/Artikelred.
Camilla Asplulnd-Ingemark
Tuija Hovi
Elina Hytönen-Ng
Taija Kaarlenkaski
Tintti Klapuri
Eerika Koskinen-Koivisto
Karina Lukin
casplund (at) abo.fi
tuija.hovi (at) abo.fi
elina.t.hytonen (at) gmail.com

taija.kaarlenkaski (at) uef.fi
tintti.klapuri (at) utu.fi
eerika.koskinen-koivisto (at) jyu.fi
karina.lukin (at) helsinki.fi
 
Ajankohtaistoimitus/Aktuelltred.

Johanna Björkholm
Tuomas Hovi (vast.)
Antti Lindfors
Tiina Seppä 
Kaisa Nissi
Pirjo Uimonen
 

johanna.bjorkholm (at) abo.fi
tuomas.hovi (at) utu.fi
antti.lindfors (at) utu.fi
tiina.seppa (at) uef.fi
kaisa.nissi (at) jyu.fi
pirjo.sinikka.uimonen (at) gmail.com

Kirja-arviot/Bokrecensioner

Heidi Haapoja
Nika Potinkara
Ulla Savolainen (vast.)
Konsta Kajander

heidi.haapoja (at) helsinki.fi
nika.potinkara (at) jyu.fi
ulla.savolainen (at) helsinki.fi
konsta.kajander (at) jyu.fi

Vapaat toimittajat/Fria red.
Andreas Backa
Marjo Kovanen
Maija Santikko
Sari Östman
andreas.backa (at) abo.fi
marjo.r.kovanen (at) jyu.fi
maija.santikko (at) utu.fi
smostm (at) utu.fi

Taittaja/Layoutare
Johanna Björkholm